Welke wereld geef je door aan je kinderen?

Onze kinderen zijn zowel een mooi vertrekpunt als een krachtige spiegel. Wat ik merk is dat het hen niet enkel meer te doen is om geld verdienen en/of carrière maken. Het gaat deze jonge generatie in toenemende mate om verbinding en zingeving; zij maken meer en meer bewuste keuzes in hoe ze willen leven en waar ze willen werken. En daarmee zijn ze ook de spiegel naar onszelf toe. Wat drijft mij? Hoe belangrijk is geld verdienen en/of carrière maken voor mij? En welke offers maak ik daarvoor naar mezelf, naar mijn gezin, naar mijn vrienden en naar de wereld toe? Hoeveel tijd en ruimte neem je om over dit soort vragen na te denken?

Onze kinderen zijn de nieuwe generatie

Onze kinderen zijn samen met de millennials onderdeel van de nieuwe generatie. Een generatie die symbool staat voor een bewuste levenshouding en het creëren van een duurzame samenleving. Ze denken en handelen bewust om een betere wereld te realiseren, wat dat ook precies in hun ogen mag betekenen. Via onder meer sociale media en crowdfunding komen ze aan het benodigde marketing- en startbudget. Neem bijvoorbeeld Peerby, een initiatief dat het delen van gebruikte materialen wil stimuleren. Binnen enkele dagen na het openbaar maken van het initiatief had dit bedrijf via crowdfunding (Nu.nl, 2016) al één miljoen euro opgehaald. En begin juli 2016 stond de teller zelfs al boven de twee miljoen euro. Dit terwijl het streefbedrag oorspronkelijk slechts drie ton was (OnePlanetCrowd, 2016).

Draagvlak voor bijdragen aan een betere wereld

Het werken aan een betere wereld is niet langer enkel het domein van idealisten. Voorheen was ‘goed doen voor de wereld’ in de beeldvorming wellicht gekoppeld aan geitenwollensokken. De laatste decennia echter wordt milieubewust denken en handelen breder gedragen en door de overheid gestimuleerd. Een alsmaar groter groeiende groep mensen beseft – bijvoorbeeld bij de aanschaf van hun auto, hun huis of voeding – dat zij steeds een keuze te maken hebben. Bijvoorbeeld: zal ik een hybride of een elektrische auto kiezen? Of ga ik überhaupt wel een auto aanschaffen omdat Greenwheels of het openbaar vervoer prima alternatieven zijn en ik op deze manier bijdraag aan een gezonde wereld? En ben ik bereid om iets meer te betalen voor een stuk vlees of biologische groenten om op deze wijze bij te dragen aan meer leefbaarheid?

Persoonlijke betrokkenheid en engagement

Vraagstukken als ‘Welke wereld wil ik nalaten voor mijn kinderen?’ en ‘Hoe verbind ik me als mens met de rest van de wereld?’ worden steeds belangrijker. Het gaat bij het zoeken naar en invoeren van oplossingen al snel over begrippen als ethiek en integriteit en maatschappelijk van betekenis zijn. De vraag is op welk niveau je dan ingrijpt. In hoeverre is bijvoorbeeld de bankencrisis en het ‘graaien’ van bankiers op te lossen met het introduceren van een gedragscode en het afnemen van een bankierseed? Daarmee ga je toch nog geen andere mentaliteit bewerkstelligen? Daar is iets anders voor nodig. Daarvoor is het nodig om op een andere laag dan die van de rationaliteit in te grijpen. Een laag waar minimaal sprake is van intrinsieke motivatie, oprechte betrokkenheid bij de wereld, een toegenomen bewustzijn en het nemen van verantwoordelijkheid. Als je als mens vanuit deze diepere laag verbinding met de wereld maakt, kun je nog steeds besluiten om een gift te doen aan een goed doel. Vanuit verbindend vermogen stel je jezelf daarbij de vraag: geef ik mijn geld aan een charitatief doel om mezelf te positioneren, of omdat ik werkelijk en waarachtig verbinding maak met het maatschappelijk vraagstuk waar het zich op richt? Met andere woorden: is er sprake van engagement?

Geven we onze kinderen de ‘plastic soup’?

In het licht van engagement kan echt iedereen als leider opstaan. Iedereen kan aangezet worden. Neem een initiatief als dat van de Delftse luchtvaart- en ruimtevaarttechniekstudent Boyan Slat. Hij presenteerde als 17-jarige in 2012 op TEDx Delft een eenvoudige manier om de plasticsoep uit de oceanen op te ruimen. Hij had een intrinsiek gevoelde betrokkenheid bij dit probleem en heeft een jaar later daadwerkelijk zijn studie stopgezet om zijn initiatief The Ocean Cleanup te starten. Inmiddels drijft het eerste prototype van zijn vinding in de Noordzee.

Oftewel… welke wereld wil jij doorgeven aan je kinderen? Een relevante vraag die aanzet tot reflectie en hopelijk tot actie!

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit de bestseller Verbindend Vermogen.

1 antwoord

Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*