Waardengedreven management, doen!

Mijn dagelijkse drijfveer is dat we een ander managementlandschap krijgen. Een landschap waar -onder andere- wij centraal staat in plaats van ik. Dat we niet meer denken in termen van, hoe word ik er beter van, maar dat we denken aan het algemeen belang. Dat we ons niet laten leiden door wantrouwen, maar dat vertrouwen voorop staat. De kern van mijn passie is dat leiderschap en management van egogedreven naar waardengedreven moet worden.

Waarden en cultuur

Waarden en cultuur hebben een nauwe relatie. Een bedrijfscultuur wordt bepaald door collectieve waarden. Bedrijven waar deze collectieve waarden geleefd worden, zijn over het algemeen organisaties die ordelijk en succesvol zijn. Het tegenovergestelde is ook waar. Indien vooral vanuit individuele belangen en overtuigingen wordt gehandeld, is chaos dichtbij. Waar blijft dan de integriteit?

Waardengedreven versus overtuigen & gewoontes

Managers hebben een belangrijke rol als het gaat om de manifestatie van de bedrijfswaarden. De manifestatie van de bedrijfswaarden zijn essentieel voor een optimale bedrijfscultuur. Helaas laten veel managers en managementteams zich leiden door hun eigen overtuigingen en gewoontes. Deze hebben vaak weer een grondslag in het verleden, of worden getriggerd door een bepaalde geconditioneerdheid. Ons ego stuurt ons vooral. Veel van onze beslissingen zijn egogestuurd in plaats van waardengedreven. Om de transitie -van egogedreven naar waardengedreven- tot stand te brengen dient de manager en het managementteam zich bewust te zijn van de collectieve waarden.

Casus van een zorginstelling

Graag illustreer ik dit aan de hand van een casus. Regelmatig trainen wij ook managementteams. Zo hebben wij onlangs een managementteam van een zorginstelling getraind. De teamleden hadden het onderlinge vertrouwen in elkaar verloren. Er waren in het verleden meerdere incidenten geweest. Hun overtuiging was dat ze eerst het vertrouwen moesten herstellen, door uitgebreid over de diverse incidenten te spreken. Dan komt ook vaak de schuldvraag aan bod. In onze aanpak hebben wij de incidenten links laten liggen, en ons vooral gefocust hoe zij de belangrijkste bedrijfswaarden kunnen laten manifesteren. Dit begon met het bewust maken van de belangrijkste waarden en welk gedrag er bij hoort en vervolgens uitgebreid geoefend. Men laat zich nu veel minder leiden door de oude patronen en veel meer naar het verlangen en het streven om belangrijke (bedrijfs)waarden te laten manifesteren.

De waarde ‘vertrouwen’ uitgelicht

Bij dit managementteam hebben wij dus geïntervenieerd om de waarde vertrouwen te vergroten. Voor vertrouwen is het belangrijk dat men een dialoog over de gedeelde waarden en gedeelde visie met elkaar aan gaat. Deze dialogen hebben wij begeleid. Wat ons snel opviel dat er een aantal managers waren die vooral egogedreven handelden. Dan is het zeer moeilijk om vertrouwen te bouwen. Deze managers hebben wij apart getraind in het verruimen van hun bewustzijn om van hieruit nieuw gedrag te eigen te maken. Het ontwikkelen van (persoonlijk) leiderschap stond hier centraal. Minder ego zorgde voor meer vertrouwen. Lees ook: 10 handelingen die vertrouwen creëren.

Open dialoog

Tot slot hebben wij ze getraind in het houden van open dialogen in plaats van discussies. Bij een goede open dialoog laat je je eigen overtuigingen en condities los, en luister je onbevooroordeeld naar de ander. Met deze onbevooroordeeldheid gaven zij elkaar de ruimte om het vertrouwen te laten groeien. Voorheen verzeilden zij in discussies om gelijk te krijgen. Het ego kreeg alle vrije ruimte. Nu spreken ze veel meer vanuit een open, oordeelloze dialoog.

Samenvattend

Bij leiderschap met de mens centraal is de transitie van egogedreven naar waardengedreven leiderschap essentieel. Drie cruciale stappen moeten gezet worden om dit te realiseren.

  1. Je moet bewust zijn welke waarden essentieel zijn.
  2. Je moet vervolgens bewust worden met welke acties je deze waarden laat leven.
  3. Je moet handelen om je nieuwe gedrag eigen te maken. Door bepaald gedrag veel te oefenen maak je dit nieuw gedrag eigen.

Tot slot

Waarden geven op een staccato manier wat we erg belangrijk vinden en waar we behoefte aan hebben. Ze vormen je innerlijk kompas. Als je je waarden weet, en bewust bent hoe je deze waarden kunt laten leven, zal je makkelijk de transitie van egogedreven naar waardengedreven kunnen maken.

Dit artikel verscheen eerder bij De Valk Leadership

cultural due diligence fusie of overname

1 antwoord

Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*