Vrijheid en ruimte in teams

Vrijheid is in deze tijd een woord dat vooral lading en betekenis lijkt te hebben in de context van Corona. Maatregelen kunnen onze vrijheid inperken. En vrijheid inperken is wat we niet willen, het voelt niet goed en geeft ons het gevoel dat we geen vrije keuze meer hebben. Vrijheid als thema komen we ook regelmatig tegen bij teams en organisaties. Vrijheid als synoniem voor autonomie of ruimte. Verschillende studies laten zien: autonomie heeft een positief effect op de betrokkenheid en bevlogenheid bij het werk. Teams die over voldoende autonomie beschikken, het gevoel hebben betekenisvol werk te doen en competent zijn in relatie tot het werk dat verricht dient te worden zijn productiever.

De vraag is of de autonomie, de vrijheid, in high-performing teams onbegrensd of juist beperkt is. Om het verschil tussen begrenzen of beperken van autonomie duidelijk te maken, gebruik ik regelmatig de vergelijking tussen speelruimte en leegte. Speelruimte is de autonomie, bewegingsruimte die medewerkers hebben binnen vastgestelde kaders. Leegte is de bewegingsruimte zonder dat er een begrenzing aanwezig is.

En dan zien we iets opmerkelijks. Medewerkers, teams en organisaties presteren beter als er duidelijke kaders zijn. De autonomie of vrijheid is hier dus niet onbegrensd maar bewust beperkt. Leegte ervaren mensen als zij aan hun lot worden overgelaten en er geen (spel)regels of kaders (lijken te) zijn. Bij onbeperkte vrijheid kunnen mensen onzekerheid en onduidelijkheid ervaren en dit heeft eerder een negatief dan een positief effect op het presteren van teams. Vrijheid gaat namelijk altijd gepaard met verantwoordelijkheid.

Vrijheden passend beperken leidt tot prestaties en plezier versterken!

Het COURIUS-team

0 antwoorden

Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*