Verbinding is de basis van leiderschap

Dé taak van een leider is richting te geven, doelen te halen en het beste uit mensen te halen. M.a.w. te zorgen voor een hoge mate van betrokkenheid. Een leider dient in staat te zijn vanuit de diepste verbinding met zichzelf de verbinding met zijn mensen te maken en ze te verbinden met de richting van de organisatie.

Stel je voor dat je iemand ontmoet die letterlijk een masker draagt. In het meest gunstige geval ben je op een gekostumeerd feest, maar toch. Het heeft iets ongemakkelijks. Je ziet slechts de ogen en je weet gewoon niet wie erachter dat masker schuilgaat. Het ongemak is er omdat het raakt aan iets heel essentieels, namelijk vertrouwen. Dit gebrek aan vertrouwen ontstaat omdat je niet weet wie je nu eigenlijk voor je hebt en dat voelt ongemakkelijk. Toch zijn er veel leidinggevenden die er, al dan niet bewust, voor kiezen een masker te dragen. Om zich niet volledig te laten zien in hun kracht, en hun kwetsbaarheid. Het zijn de leidinggevenden die niet echt in verbinding met zichzelf zijn. Die ervoor kiezen bepaalde aspecten van zichzelf te verbergen. Ze missen de fundering van Verbindend Vermogen.

Betrokkenheid

Leiders dienen erop toe te zien dat de missie en waarden van een organisatie zuiver zijn. Zij dragen daar de verantwoordelijkheid voor. Daarbij is het van het allergrootste belang dat ze vanuit hun voorbeeldfunctie handelen naar de waarden van de organisatie. Mensen haken af wanneer leidinggevenden hiertegen zondigen.

Respect als waarde promoten en als leider naar buiten toe negatieve uitlatingen doen over je mensen bevordert de betrokkenheid niet. Evenals je mensen te benoemen als het allerbelangrijkste en ze tegelijkertijd in een heel onaangename omgeving, bijvoorbeeld met volstrekt verouderd kantoormeubilair, te laten werken. Ook als bestuurder 324 keer méér (1) verdienen dan je goedkoopste medewerker doet iets met betrokkenheid van je personeel. En dan kun je zoals Paul Polman, topman van Unilever, (224 keer méér) wel zeggen dat je je schaamt voor je salaris (2), ik zou zeggen: “u bent de baas meneer Polman, verschuil u niet achter uw commissarissen, doe er dan iets aan”.

Het is goed je te realiseren dat mensen pas echt gaan vlammen wanneer de zingeving van de medewerker samenvalt met de missie of het hogere doel van de organisatie. En om dat te laten samenvallen moet je je als leider wel eerst verbinden met je mensen.

Psychologische veiligheid

Onderzoek van Google laat zien dat medewerkers het best functioneren, ontwikkelen en samenwerken in een psychologisch veilige omgeving. Vertrouwen in en van een leidinggevende zijn hierin essentieel. Mensen willen het gevoel hebben deel uit te maken van een groter geheel. Dat zorgt voor een belangrijk gevoel van saamhorigheid.

Leidinggevenden dienen daartoe over emotionele- en sociale vaardigheden te beschikken, medewerkers duidelijkheid over hun werk te verschaffen, richting en kaders aan te geven. Leidinggevenden moeten oprecht geïnteresseerd zijn in medewerker(s), (positieve) feedback geven, erkenning geven en kunnen coachen. Leidinggevenden spelen, vanuit hun voorbeeldfunctie, de belangrijkste rol in het opbouwen van vertrouwen als belangrijk bestanddeel van saamhorigheid.

Meesterschap

Leiderschap is het krachtigst vanuit persoonlijk leiderschap. Je dient als leidinggevende vanuit je persoonlijk meesterschap te zorgen dat ook je medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Een leidinggevende is er primair verantwoordelijk voor een omgeving te creëren waarin voldoende ruimte is voor persoonlijke en professionele ontwikkeling zodat ook de medewerker zijn/haar persoonlijk meesterschap kan ontwikkelen.

Aandachtsgebieden als betrokkenheid, psychologische veiligheid en meesterschap bevinden zich in de organisatieomgeving waar missie en waarden de belangrijke dragers van cultuur zijn. In die omgeving, maar ook daarbuiten, komt het persoonlijk leiderschap van zowel leidinggevende als medewerkers tot ontwikkeling.

Het start bij verbinding met jezelf

Alle leiderschap begint bij de man/vrouw zelf. Iemand die leiderschap ambieert dient eerst de blik naar binnen te richten. Je moet weten over welke talenten je beschikt en je moet zicht hebben op je schaduwkanten en daaraan werken. Je dient de moed te hebben je masker af te zetten. Leer jezelf kennen, doe datgene waar je goed in bent en blijf dicht bij je eigen persoonlijkheidseigenschappen. Dat is wat nodig is om echt verbinding met je diepste zelf te maken. En vanuit de diepste verbinding met jezelf ben je in staat de verbinding met anderen te maken. Uiteindelijk is dat wat je te doen hebt als leidinggevende, jezelf laten zien in al je kracht en al je kwetsbaarheid en ruimte te creëren waarin ook je mensen zich durven laten zien in al hun kracht en kwetsbaarheid. Als je daarbij inspiratie zoekt, lees dan eens het praktische artikel 10 handelingen die vertrouwen creëren.

 

Online verbinden vraagt krachtig leiderschap

En hoe doe je dat, verbinding met anderen maken, in de nieuwe manieren van samenwerken zoals met virtuele of hybride teams? In het afgelopen jaar hielpen wij veel organisaties en leidinggevenden bij de omschakeling naar een nieuwe vorm van leidinggeven. Vanuit deze ervaringen hebben we een nieuwe 2daagse training ontwikkeld: ‘Effectief leidinggeven aan hybride teams‘.

Tijdens deze interactieve en praktische leiderschapstraining leer je hoe je in de nieuwe situatie overzicht houdt, effectief aanstuurt en:

  • De onderlinge band en samenwerking in je team versterkt
  • Energiebronnen in je team stimuleert en stressfactoren reduceert
  • Je medewerkers voldoende tijd en aandacht kunt blijven geven
  • Proactiviteit en innovatie kunt blijven stimuleren
  • In korte tijd effectief kunt ontspannen
  • Het beste van virtueel werken behoudt als je straks weer terug naar de werkvloer kunt

Meer weten of graag een programma op maat voor je hele team? Neem contact op met Jaco van der Tang.

1 Jean-Francois van Boxmeer, Heineken, Volkskrant, 08 juli jl.
2 Paul Polman, Unilever, Volkskrant, 08 juli jl.

Dit artikel verscheen eerder bij Managementsite.nl

4 antwoorden

Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*