Verbindend luisteren; hoe goed ben jij daarin?

Binnen onze Business Coaching en team- en leiderschapstrajecten zien wij steeds opnieuw hoeveel impact echt en oprecht luisteren heeft. Als je luistert vanuit de intentie om te begrijpen in plaats van dat je luistert om te reageren, creëer je diepe verbindingen met de ander, je team, je organisatie en de wereld. Wat ons betreft is luisteren dan ook een kernvaardigheid voor het creëren en onderhouden van optimale (zakelijke) relaties die leiden tot duurzaam resultaat.

Van bewustzijn naar bewuste keuzes

De eerder gepubliceerde artikelen over deze kernvaardigheid  zijn bedoeld om je bewustzijn over dit thema te verhogen. Bewustzijn gaat immers vooraf aan het maken van keuzes omtrent een andere houding en het vertonen van nieuw luistergedrag in de relatie van jou naar anderen toe. Hoe meer je luistert met integriteit en actief bouwt aan relatievertrouwen, des te meer verbinding wordt er ervaren.

In het verleden hebben we drie artikelen met verschillende perspectieven rondom luisteren gepubliceerd. Laat ik starten met een korte samenvatting van deze drie perspectieven.

De drie treden van luisteren (ik)

Bij dit perspectief staat de vraag centraal ‘hoe luister ik naar de ander?’ Is mijn focus bij mijn eigen gedachten en wat ik zelf wil vertellen (trede 1), of luister ik naar wat er letterlijk wordt gezegd (trede 2) dan wel luister ik met mijn intuïtie en hoor ik ook datgene wat niet expliciet wordt gezegd (trede 3)? Voor een uitgebreide uitleg van deze drie treden verwijs ik graag naar het artikel ‘3 niveaus van luisteren’.

De vijf stijlen van luisteren (ander)

Bij de vijf stijlen staat de vraag centraal ‘Hoe luistert de ander naar mij?’ Dat bouwt op van niet luisteren (1), naar doen alsof je luistert (2), via selectief luisteren (3) en aandachtig luisteren (4) naar empathisch luisteren (5). Wat is voor jou het verschil tussen deze vijf stijlen? Als je benieuwd bent naar onze omschrijving dan verwijs ik je graag naar het artikel ‘Luister toch eens!’.

De vier niveaus van luisteren (wij)

Bij dit derde perspectief gaat het om de interactie met de centrale vraag ‘Hoe luisteren wij naar elkaar?’ Is de interactie erop gericht om data op te halen (1e niveau), of gaan jullie juist het debat aan waarbij er een winnaar en een verliezer is (2e niveau), of is er een dialoog waarbij er een wederzijdse bereidheid is om tot nieuwe inzichten te komen (3e niveau), dan wel is het een open gesprek zonder agenda dat leidt tot (verrassende) nieuwe inzichten (4e niveau)? Klinkt dit wat vaag? Kijk dan voor een uitleg van deze 4 niveaus naar het artikel ‘Het gesprek’.

Dynamische dans leidt tot verbindend luisteren

Als je de perspectieven ten opzichte van elkaar plaatst (zie bovenstaand overzicht) dan ontstaat er een dynamische dans tussen de ik-, hij- en wij-positie. De ene keer ben je de zender, dan weer de ontvanger, en tegelijkertijd zijn we samen in gesprek. Hoe beter je je bewust bent van deze dans, des te beter kun je er verbindend mee spelen. Als je daarbij bewust vanuit de ik-positie de keuze maakt om op de ander te focussen en je intuïtie inzet, vanuit de hij-positie bereid bent aandachtig en empathisch te luisteren en binnen de relatie (wij-positie) jullie je allebei inzetten voor de dialoog of ‘presencing’ dan is er sprake van verbindend luisteren.

Rationeel én emotioneel luisteren

Bij verbindend luisteren wordt binnen het gesprek diepgaand rationeel én emotioneel geluisterd naar de vraag en het antwoord. Om te komen tot verbindend luisteren is naast het bewustzijn van bovenstaande perspectieven, het belangrijk dat jullie beiden:

  • de intentie hebben om verbindend te luisteren;
  • bereid zijn om bewust met de verschillende posities te spelen;
  • elkaar uitnodigen om van positie te wisselen;
  • het bespreekbaar maken als het gesprek niet goed verloopt.

Aan de slag!

Inzichten rondom echt en oprecht luisteren dragen bij tot het creëren en onderhouden van krachtige (zakelijke) relaties. Maar… de inzichten leiden niet per se tot verandering in je wat je denkt, voelt, zegt of doet als je er niet actief mee aan de slag gaat. Daarom heb ik deze keer een oefening voor je. Ga de komende week in de gesprekken die je voert na of je echt en oprecht verbindend luistert. Ontstaat er een dynamische dans tussen de ik-, hij- en wij-positie? En wat het antwoord ook is, onderzoek wat de reden is dat je wel of niet verbindend luistert. Is dat bijvoorbeeld afhankelijk van het onderwerp waarover wordt gesproken, hoe je de ander(en) ervaart en de mening die je over hem of haar hebt, je emotionele toestand, hoe druk of rustig je in je hoofd bent? Of heeft het met andere factoren te maken? Wat leer je van deze zelfreflectie? En wat ga je met de inzichten doen?

Wil je hier eens over van gedachten wisselen?

Reageer met je vraag of observatie. Of neem contact op. Onze business coaches bieden je graag een luisterend oor en geven je waardevolle feedback op je performance.

 

2 antwoorden

Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*