Sterke punten leiderschap

Het onderzoeksbureau Gallup heeft wereldwijd een onderzoek uitgevoerd waarbij aan 198.000 mensen de vraag is voorgelegd: ‘Bent u in de gelegenheid om iedere dag dat werk te doen waarin u het beste bent?’ Door de antwoorden te combineren met gegevens over de prestaties van de bedrijfseenheden waar deze mensen werkten ontstond een duidelijk inzicht. Daar waar de mensen de vraag met ‘beslist mee eens’ beantwoordden was er:

  • 50% meer kans dat zij in een bedrijfseenheid werkten met een gering personeelsverloop;
  • 38% meer kans dat zij in een productievere bedrijfseenheid werkten;
  • 44% meer kans dat zij in een bedrijfseenheid werkten met een hoge tevredenheidsgraad.

Minder verloop, meer productiviteit

Ook bij follow-up onderzoek bleef deze relatie overeind. Daar waar bedrijfseenheden hun scores wisten te verbeterden voor productiviteit, klanten loyaliteit en minder verloop hadden, beantwoordden meer medewerkers de vraag met ‘beslist mee eens’. Op basis van deze inzichten loont het blijkbaar medewerkers werk te laten uitvoeren waarbij zij hun sterke punten kunnen inzetten. Het slechte nieuws is echter dat uit vervolgonderzoek van Gallup (2006) blijkt dat slechts 17% van de medewerkers tijdens een doorsnee werkdag ervaren dat ze vooral hun sterke punten kunnen gebruiken. Wat zou er gebeuren met de productiviteit en winstgevendheid als bedrijven in staat zijn om dit percentage te verhogen tot 30% of zelfs 60%? Als leidinggevenden daadwerkelijk gaan selecteren en sturen op het benutten van de sterke punten van hun medewerkers? Ofwel sterke punten leiderschap?

Vervolgonderzoek sterke punten leiderschap

Gallup heeft vervolgens in 2008 onderzoek gedaan naar de mate waarin medewerkers zich gemotiveerd voelen op hun werk. Ook hier weer duidelijke inzichten. In een werkomgeving waar de leidinggevende focust op de sterke punten van de medewerkers en stimuleert deze sterke punten in het werk in te zetten (‘strength based leadership’), geeft 73% van de medewerkers aan gemotiveerd te zijn. Daarentegen, in een omgeving waar de leidinggevende focust op waarin de medewerker moet verbeteren (‘repair focus leadership’) geeft slechts 9% van de medewerkers aan zich gemotiveerd te voelen.

Sturen op talent en competenties

En wat te zeggen van de volgende twee inzichten die Gallup heeft verkregen in de afgelopen 30 jaar waarbij mondiaal met 80.000 managers diepte interviews zijn gevoerd. Daaruit blijkt dat ‘s werelds ‘beste’ managers uitgaan van twee veronderstellingen: ten eerste dat de talenten van iedere werknemer uniek en duurzaam zijn. Medewerkers kunnen NIET in alles competenties verwerven. Daarnaast gaan deze managers ervan uit dat de sterke punten (en dus NIET de zwakke punten) van een medewerker de meeste ruimte voor groei bieden. Deze managers steken veel energie in het vinden van het juiste talent voor iedere rol. Ze focussen op het te behalen resultaat (het WAT en WAAROM) in plaats van voor te schrijven welke regels en activiteiten moeten worden uitgevoerd (het HOE). Ook brengen zij de meeste tijd door met hun medewerkers en wordt iedereen op een eigen manier benaderd en aangestuurd.

Sterke punten medewerkers benutten

Benut jij de sterke punten van je medewerkers en collega’s? En zet jij jouw sterke punten in op een manier die past bij wat jij belangrijk vindt in deze wereld? Iemand die hiervoor een bewuste keuze heeft gemaakt is Narayanan Krishnan. Vlak voor zijn vertrek naar Europa zag deze veelbelovende en bekroonde chef-kok een oude man zijn eigen uitwerpselen eten. Hij was geschokt en besloot binnen een week zijn baan op te zeggen om voor daklozen, ouderen en geestelijk zieke mensen te zorgen en hen van eten te voorzien. Bekijk deze door CNN gemaakte video over het werk dat hij verricht. Hij is overigens ook uitgeroepen tot 1 van de ‘CNN-Heroes’ van 2010. Voor een volledige lijst van alle ‘heroes’ kun je deze link volgen.

Natuurlijk hoeft niet iedereen direct zulke impactvolle keuzen te maken. Maar hoe prachtig zou het zijn als mensen vooral werk verrichten dat past bij hun sterke punten? De uitdaging van deze keer heeft hiermee te maken. Wat zijn jouw sterke punten en in welke mate wil en kun jij deze inzetten? En ligt jouw persoonlijke focus op het ontwikkelen van je sterke punten of probeer je juist competenties die slecht zijn ontwikkeld (en wellicht helemaal niet bij jou passen) te leren? Tot slot een laatste inzicht uit de onderzoeken van Gallup: mensen verlaten managers, niet bedrijven!

Geniet van je sterke punten!

Meer over sterke punten leiderschap

4 antwoorden

Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*