Schelden doet wel degelijk pijn

Het menselijk brein is een veel socialer orgaan dan tot nu toe werd aangenomen. Tot deze conclusie komt de Amerikaanse wetenschapper en professional coach David Rock in een verschenen publicatie ‘Managing with the Brain in Mind’. Uit neurologisch onderzoek aan de Universiteit van Californië (Los Angeles) blijkt namelijk dat de sociale interactie met anderen tot heftige neurologische reacties kan leiden; vergelijkbaar met hevige fysieke pijn.

Deelnemers aan het onderzoek werden uitgenodigd voor een online spelletje bal overgooien met twee andere spelers. Ergens halverwege het spel wordt het proefkonijn ineens volledig genegeerd en ontvangt hij geen bal meer van zijn twee computergestuurde metgezellen. Zelfs nadat de deelnemers op de hoogte zijn gebracht van het feit dat er geen andere menselijke spelers bij betrokken waren, vertellen zij kwaad te zijn, gepikeerd, of zich zelfs aangevallen te voelen. Alsof de andere spelers hen hadden uitgesloten, omdat ze hen om wat voor reden dan ook niet mochten.

Volgens de onderzoekers is er een logische verklaring voor deze reactie. Op het moment dat mensen zich buitengesloten voelen, is er duidelijk activiteit waarneembaar in het deel van het brein dat fysieke pijn waarneemt. In andere woorden: buitengesloten worden heeft nagenoeg dezelfde neurologische reactie tot gevolg als bijvoorbeeld een flinke vuistslag op je gezicht. Schelden doet dus wel degelijk pijn! Aan de andere kant kan een welgeplaatst compliment dezelfde high teweegbrengen als een heerlijk stuk chocolade, drugs of zelfs een orgasme. Dit menselijke mechanisme is even simpel als dat het primitief is.

De verklaring hiervoor ligt dan ook in het limbische systeem; het primitieve deel van ons brein dat we met veel dieren delen. Op het moment dat we iets nieuws waarnemen – een schaduw in een ooghoek of een nieuwe collega op kantoor – veroorzaakt dit de zogenaamde ‘minimize danger, maximize reward’ respons. Neuronen worden geactiveerd en hormonen komen vrij met als doel te kunnen achterhalen of deze waarneming een mogelijke beloning oplevert, of juist een potentieel gevaar.

Dit principe van ‘threats & rewards’ gaat overigens op voor alle vormen van sociale interactie. Dit betekent in feite dat je met alles wat je zegt en doet invloed uitoefent op anderen. En deze invloed is veel groter dan je denkt! Om optimaal gebruik te kunnen maken van de invloed die jij op anderen uitoefent, moet je natuurlijk wel weten wat hen drijft en motiveert. David Rock geeft in één van zijn befaamde YouTube-filmpjes een handige masterclass ‘hoe anderen te beïnvloeden’. Hierbij hanteert hij de SCARF-methode.

SCARF staat voor de vijf omgeving gestuurde factoren, die volgens hem de grootste impact hebben op onze motivatie. Zij bepalen of ons brein in de beloningmodus schiet, of in de gevarenstand.

  1. Status. We willen het gevoel hebben dat we er toe doen, dat we belangrijk en onmisbaar zijn. Een statusverhoging is zelfs effectiever dan een financiële beloning.
  2. Certainty. We hebben behoefte aan zekerheid. Krijgen we dit niet, dan schakelt het brein in gevarenstand.
  3. Autonomy. We willen het idee hebben dat we zelfstandig keuzes kunnen maken.
  4. Relatedness. We hebben behoefte aan bondgenoten. Nieuwe mensen leveren gevaar op.
  5. Fairness. We willen rechtvaardig behandeld worden. Zodra we het gevoel hebben dat ons onrecht wordt aangedaan, gaan de alarmbellen rinkelen.

Volgens Rock wordt het vermogen om het sociale deel van ons brein te beïnvloeden – met een optimaal gebruik van iemands capaciteit als resultaat – één van de belangrijkste instrumenten voor de leiders van morgen. Maar ook buiten de werkvloer kan het je leven natuurlijk een stuk veraangenamen. Vooral als je bij anderen iets gedaan wilt krijgen. Bij alles wat je doet, kun je de SCARF-methode toepassen. Zeker in de communicatie met anderen. De kwaliteit van je leven wordt nu eenmaal bepaald door de kwaliteit van je relaties. En de kwaliteit van je relaties door de kwaliteit van je communicatie.

‘SCARF up your communication’ is het devies!

0 antwoorden

Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*