Van lummelen naar groeien: Ruimte in teams maakt het verschil

“Wij zorgen ervoor dat de ruimte er is!” Met deze zin maakt het team direct duidelijk wat er volgens hen nodig is om waarde toe te kunnen voegen bij klanten. Het team waarmee ik in gesprek ben heeft een uitstekende reputatie opgebouwd en wordt regelmatig genoemd als voorbeeld voor andere teams. Maar zegt het team: “wij zijn geen hogesnelheidstrein: eerder een stoptrein. We reflecteren regelmatig, niet alleen binnen ons eigen team, maar ook samen met klanten. We zouden als team sneller kunnen gaan, maar we zijn ervan overtuigd dat dit ten koste gaat van de Ruimte die ons als team juist zo succesvol maakt.”

Wat kenmerkt Ruimte als energie

Het gaat bij Ruimte niet alleen om de fysieke ruimte die teams nodig hebben om hun werk te organiseren, maar vooral om de mentale ruimte die teamleden in staat stelt om een stapje terug te doen en kritisch naar zichzelf, het team en de resultaten te kijken. Ruimte is de energie die ontstaat wanneer teams de gelegenheid hebben om los te komen van de dagelijkse werkzaamheden en nieuwe perspectieven te verkennen.

We kennen allemaal wel die momenten waarop nieuwe ideeën naar voren komen wanneer er even geen agenda is of geen verplichtingen zijn. Op zulke momenten is Ruimte-energie volop aan het werk. Deze energie is niet alleen belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van de teamleden, maar ook voor de ontwikkeling van het team als geheel. Het geeft teams de mogelijkheid om het werk van een afstand te bekijken en te beoordelen of het team nog steeds op de juiste koers zit en de juiste dingen doet. En het is de energie die teams in staat stelt om waarde toe te voegen en effectief te blijven in een voortdurend veranderende omgeving.

Geef je de klant wat ze vragen of wat ze nodig hebben?

“Wij worden als extern team ingehuurd door de klant om een taak te doen. En het is voor ons als team makkelijk om ons strikt te beperken tot die ene taak. Het is alsof de klant vraagt om een berg zand weg te halen, omdat die berg de klant belemmert. Wij kunnen als team hard gaan werken om die berg zo snel mogelijk weg te halen. Begrijp ons niet verkeerd, we gaan hier ook direct mee aan de slag. Maar de vraag is waar de klant nu uiteindelijk, op de lange termijn mee geholpen is. Wil de klant de berg alleen verplaatsen of is de klant geholpen om met het zand een mooi straatje aan te laten leggen.”

Als er geen ruimte is om hierover het gesprek aan te gaan met elkaar dan worden opdrachten doelen op zich. En soms is dat heel passend en soms niet. Om te kijken of dat passend is daarvoor is Ruimte-energie nodig!

Ruimte om te groeien: teams moeten dit recht opeisen

Helaas zien we vaak teams die een tekort hebben aan Ruimte-energie. Ze worden zo opgeslokt door hun dagelijkse taken en verplichtingen dat ze vergeten dat ze recht hebben op momenten van reflectie en ontspanning. Ze ervaren de druk van buitenaf, van klanten of hoger management, en leggen de prioriteit bij het werk (zand scheppen). De kracht van ruimte ervaar je niet vanuit actiegerichtheid en doen, maar vanuit vertragen. Waardevolle momenten waarin Ruimte-energie kan worden ingezet om andere perspectieven te verkennen ontstaan vaak niet spontaan, die heb je als team te creëren. Anders loop je als team kansen mis die om een bredere en soms meer strategische blik vragen.

Gezond omgaan met Ruimte-energie vereist dat teams de daad bij het woord voegen en bewust tijd en ruimte creëren waarin het bijvoorbeeld niet alleen over werk gaat. Dit kan lummelen met elkaar zijn, spontane gesprekken voeren of de tijd nemen voor reflectie en persoonlijke groei.

Het betekent durven in te gaan tegen de druk van buitenaf en te geloven in de langetermijnresultaten die gevolg zijn van het investeren in Ruimte-energie.

De valkuil bij deze energie is de mentale valkuil. Het is een energie die niet direct zichtbaar is en op de korte termijn geen directe resultaten oplevert. Dit maakt het gemakkelijk om het belang ervan te onderschatten en het van het overvolle bordje te laten verdwijnen. Maar zoals het gezegde luidt: “Je beseft pas wat je hebt, als je het kwijt bent.” Eenmaal kwijtgeraakt, is het moeilijk om Ruimte-energie terug te krijgen.

Het is essentieel dat teams zich bewust worden van de waarde van Ruimte-energie en proactief stappen ondernemen om het te integreren in hun manier van werken. Het vergt enerzijds visie om de tijd te nemen voor reflectie, om vertragende energie toe te laten en de rust te vinden als team die nodig is om met die bredere blik naar het heden en de toekomst te kijken. Anderzijds vergt het durf om tijd vrij te maken voor andere gesprekken en elkaar te bevragen over leermomenten.

De pauzeknop voor toekomstgerichte teams

Reflecteren, lummelen, en even niks hoeven zijn cruciaal voor teamontwikkeling. Het maakt de weg vrij voor een diepgaande verbinding, persoonlijke ontwikkeling en het kijken naar het werk vanuit een breder perspectief. Daarmee is Ruimte-energie geen luxe, maar een noodzaak voor succes op de lange termijn. Succesvolle teams kiezen voor korte pijn en lang geluk. Misschien op de korte termijn iets meer tijd nemen, af en toe de trein stop zetten, open gesprekken aangaan met elkaar en klanten, om het rendement op de lange termijn te vergroten.

Meer over de TeamEnergie Meting en ruimte in je team

Zit jouw team in de ruimte-energie en willen jullie weten hoe je deze flow kunt behouden? Neem contact op met leonie@courius.com

0 antwoorden

Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*