“De adviseur heeft mij terzijde gestaan in de uitbouw van mijn functie. Hij vraagt scherp en grondig door en laat zeer consequent, integer en subtiel de actie en de verantwoordelijkheid bij mij als geadviseerde.”

Voor de belastingdienst hebben wij meerdere teamcoachtrajecten verzorgd, hebben wij diverse adviseurs en leidinggevenden gecoacht, heeft één van onze adviseurs een implementatietraject voorbereid en zijn wij meerdere malen gevraagd om als procesbegeleider op te treden voor het begeleiden van meerdaagse sessie voor managementteams en programmamanagers. Bijgaand treft u drie referenties aan. Als u meer informatie wilt kunt u contact met ons opnemen.

Het is altijd een genoegen om met Marco te werken. Mijn visie weet hij om te zetten in een veranderstrategie en aanpak die balanceert tussen de uitersten van operationeel management en persoonlijke effectiviteit, verweven als yinyang. Net als ook zijn aanpak tijdens onze bijeenkomsten van stevig tot zacht, meebewegen en tegen bewegen waarbij hij ook mij niet schuwt aan te pakken.
– Bauke Zeilstra, Directeur, BelastingdienstAcademie

De wandelende coaching was haast terloops maar altijd raak en ter zake. Voor mij was er geen ontsnappen aan, precies wat ik nodig had.
– Eric Miedema, Organisatieadviseur, Belastingdienst Lean Competence Center

De adviseur van COURIUS heeft mij terzijde gestaan in de uitbouw van mijn functie. Hij vraagt scherp en grondig door en laat zeer consequent, integer en subtiel de actie en de verantwoordelijkheid bij mij als geadviseerde. Verder heeft hij als projectleider de centrale Personele Website van de Belastingdienst verder door ontwikkeld en de voorbereidingen getroffen voor de koppeling met de Rijksbrede HRM site. In dit traject heeft hij aan de ene kant de techniek en de voortgang bewaakt, en aan de andere kant heeft hij goed ingespeeld op de diverse krachtenvelden en belangen.
– Martin Knibbe, Ontwerp en ontwikkeling Personeel en Organisatie, Belastingdienst / Centrum voor Kennis en Communicatie