Leonie van der Zwan
Leonie van der Zwan

Leonie van der Zwan

Managing partner

Mijn specialisme

  • Personal Coaching
  • Loopbaancoaching
  • Teamontwikkeling
  • TeamEnergie
  • Cultuurverandering
  • Persoonlijk leiderschap
  • Groep- en organisatiedynamica
  • Stress & Burn-Out Recovery
  • Profilizer
Connect met

Leonie

LinkedIn

Voeg mij toe aan je netwerk

Leer Leonie kennen ...

Energie vormt wel een leidraad in mijn professionele leven… Ik lever graag een energieke en inspirerende bijdrage aan mensen en teams die zich vanuit eigenaarschap willen ontwikkelen. Waarderend en zonder oordeel ga ik op zoek naar de essentie: dat wat er echt toe doet. Met het vermogen om met mijn hart te kijken combineer ik in het contact warmte en scherpte. Door mijn sterk innerlijk richtingsgevoel voor het proces voel ik feilloos aan wat er nodig is, passende bij het eigen en het gezamenlijke pad. Om dan vanuit voelen en denken de stap te maken naar het doen: wat ga je nu echt doen?

Mijn achtergrond

Van huis uit ben ik psychologe met interesse in team- en organisatie dynamica. Naast arbeids- en organisatiepsychologe ben ik cum laude afgestudeerd op cultuurverandering bij de politie.

Voelen – Denken – Doen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in mijn carrière en werkwijze en bepalen de soort en mate van energie die vrijkomt. Vanuit mijn bedrijf NewGo hebben ik en mijn business partner, in samenwerking met de VU en de TU Delft een model ontwikkeld genaamd TeamEnergie©. Dit model is gevalideerd en in de praktijk beproefd en laat helder zien waartoe teams in staat zijn als er veel en goede energie aanwezig is. Fascinerende materie vind ik dat!

TeamEnergie© geeft antwoord op de vraag hoe de aanwezige energie in teams te activeren, effectief te benutten, te herstellen of opnieuw op te laden. Energie is nodig om te creëren, om iets tot stand te brengen, om te excelleren. Ondanks dat eenvoudige inzicht wordt er in organisaties niet op energie gestuurd. Stel je eens voor wat er gebeurt als je als organisatie dat wel doet …

Mijn werkwijze

Opdrachtgevers omschrijven mij als iemand die weet hoe mensen standvastig en altijd met zachte hand ”beet te pakken”, tot stilstand te brengen, te spiegelen en in beweging te brengen. Zo creëer ik een bedding voor persoonlijke en collectieve ontwikkeling.

Ik ben ervan overtuigd dat in elk team ideeën en oplossingen aanwezig zijn om de energie positief te beïnvloeden. Teams zijn daarmee de sleutel tot hun eigen succes: zij zijn in de lead en nemen het initiatief. Is dat eenvoudig? Nee. Het vraagt voor alle betrokkenen nogal een omslag: een andere manier van denken en doen. In plaats van bovenaf opgelegde oplossingen, geloof ik meer in ‘eigenaarschap’. Mijn motto daarbij is ‘vertragen om te versnellen’.

Mijn blog-artikelen