Ontwerp de relatie

Er wordt me, bijvoorbeeld in leiderschap- of coachtrainingen, nogal eens de vraag gesteld: ‘hoe ver kan of mag ik gaan in het stellen van vragen over de privé situatie?’ Mijn antwoord is steevast: ‘zo ver als jullie samen hebben afgesproken’. Als coach/manager kan het onwennig, gevoelig of zelfs onwenselijk zijn te vragen naar de (specifieke) privé situatie van iemand. De andere kant kan zijn dat je inschat dat iemand het fijn zal vinden zijn/haar verhaal (misschien wel eindelijk) te vertellen. Wat de reden van het wel of niet vragen ook is, in plaats van dat je zelf een inschatting maakt (al of niet op basis van hoe je zelf wilt worden benaderd), is de beste optie het gewoon bespreekbaar te maken.

Ontwerp de relatie

Vraag: wanneer heb je voor het laatst bewust de relatie met een medewerker of een gecoachte ‘ontworpen’? Daarmee bedoel ik dus dat jullie de tijd hebben genomen inzicht te krijgen in elkaars denkwijze, de manier van samenwerken te bespreken en daarover afspraken te maken. Hierdoor vergroot je onder meer wederzijds begrip en werken jullie aan het verhogen van onderling vertrouwen, een basisvoorwaarde voor een respectvolle samenwerking.

Enkele onderwerpen die je tijdens zo’n ‘ontwerpgesprek’ kunt bespreken zijn.

  • welke verwachtingen hebben we van onze samenwerking?
  • wat zijn belangrijke waarden voor jou en mij?
  • hoe spreken we elkaar aan op gemaakte afspraken?
  • welk gedrag irriteert jou en welk gedrag irriteert mij en staat dat ons in de weg?
  • hoe maken we lastige onderwerpen bespreekbaar
  • met welke regelmaat maken we een 1-op-1 afspraak?
  • bespreken we de privé situatie en spreken we daar iets over af?

Maak de werkrelatie bespreekbaar

Deze lijst is slechts een fractie van hetgeen je met elkaar kunt bespreken en waarover afspraken kunnen worden gemaakt. Kern van de boodschap is: maak de relatie met je medewerker of gecoachte bespreekbaar en ontwerp deze op een zodanige wijze dat deze voor jullie beiden meerwaarde heeft. Zie voor een voorbeeld van een goed ontwerpgesprek (of is het juist het resultaat hiervan) bijgaande korte film.

Uitdaging

Ga de volgende uitdaging eens aan: met welke medewerker of gecoachte heb je de samenwerking niet expliciet ontworpen en handel je dus (gedeeltelijk) op basis van aannames over wat hij/zij denkt? Maak met deze persoon de komende week eens een afspraak om in alle rust minimaal 30 minuten van gedachten te wisselen over jullie relatie en deze eventueel te (her)ontwerpen. Evalueer na afloop wat dit gesprek jullie heeft opgeleverd. Overigens… het is een wederzijdse verantwoordelijkheid. Dus ook je medewerker of gecoachte kan dit gesprek initiëren.

Ik wens je een goed gesprek toe!

2 antwoorden

Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*