Meer vertrouwen met een gezonde vorm van zelforiëntatie

Om als team en organisatie succesvol te zijn en krachtige resultaten te bereiken is het aangaan van verbinding een basisvoorwaarde. Denk hierbij aan verbinding tussen teamleden, verbinding tussen verschillende teams, verbinding tussen hiërarchische lagen, verbinding met klanten, verbinding met stakeholders, et cetera.

Ratio en emotie zijn (on)gelijkwaardig

Bij het aangaan van de verbinding zijn steeds twee oriëntaties van belang.

Ten eerste heeft elke verbinding een functionele/resultaatgerichte oriëntatie waarbij helderheid wordt verschaft over thema’s als strategie, jaarplannen, doelstellingen, taken, rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en besluitvorming. Dit is een rationeel proces met als basis kennis en ervaring.

Ten tweede heeft elke verbinding een relationele/intermenselijke oriëntatie met thema’s als vertrouwen, respect, diversiteit, inclusiviteit, samenwerking, conflicthantering, plezier en trots. Dit is een emotioneel proces met als basis zelfbewustzijn en intentie.

Ondanks dat beide oriëntaties initieel gelijkwaardig zijn, hebben we vanuit COURIUS bij het begeleiden van teamontwikkeling steeds opnieuw ervaren dat investeren in de emotionele verbinding de sleutel is tot het verkrijgen van duurzame resultaten. De paradox is aldus dat ratio en emotie gelijkwaardig zijn, en toch niet. Wil je meer over dit onderwerp weten, lees dan het artikel emotie en ratio zijn ongelijkwaardig.

Het ego ontmanteld

Bij het aangaan van de functionele en relationele verbinding met anderen ga jij iets van anderen vinden én gaan anderen iets van jou vinden. Daarbij heeft de ‘omvang’ van je ego impact op het verbindend vermogen in de relatie met de ander. Hoeveel onderling vertrouwen wordt er ervaren als jij jezelf steeds centraal plaatst? Wat is de impact op de relatie als je door anderen behaalde resultaten als je eigen succes benoemt in plaats van hen ervoor te eren? En als je de ander vanuit je drang naar erkenning steeds in de rede valt, wat doet dat met de verbinding? Wat is de impact op het onderling vertrouwen?

De vertrouwensformule van David Maister

Om antwoord te geven op bovenstaande vragen is het zinvol om de vertrouwensformule van David Maister te introduceren. Hij stelt dat de mate waarin je van anderen vertrouwen krijgt de uitkomst is van: Geloofwaardigheid + Betrouwbaarheid + Intimiteit.

vertrouwensformule David Maister

De impact van zelforiëntatie

De som van deze drie factoren kan, als je een tienpuntsschaal gebruikt, maximaal 30 zijn (10 + 10 + 10 = 30).
Maar … deze gehele som kan onderuit gehaald worden als één andere factor niet goed verzorgd is. Je dient deze som namelijk te delen door de mate waarin je op jezelf gericht bent, als ook de mate waarin je uit bent op je eigen belangen. Deze factor wordt ook wel ‘zelforiëntatie’ genoemd door Maister (zie figuur hieronder). Is je zelforiëntatie gericht op zelf willen schitteren, bijvoorbeeld goed voor een score van 10, dan wordt de vergelijking:

 

De rol van zelforientatie binnen de vertrouwensformule

Focus op het gezamenlijk belang

Doorzie je de impact ervan? De score van 30 wordt gedecimeerd tot een luttele 3. Je kunt nog zo veel kennis van zaken hebben, je afspraken nog zo goed nakomen en een sfeer creëren waarbinnen de ander zich uit durft te spreken: als de ander het gevoel heeft dat jij primair handelt uit zelfbelang en je de ander niet het gevoel kunt geven dat je (ook) zorg voor hem draagt, valt het vertrouwen weg. Dan zal die ander jou – ondanks hoge scores op geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en intimiteit – toch geheel niet als vertrouwenwekkend zien. Andersom geldt: als jij het gezamenlijke belang altijd voor ogen hebt en je in je zelforiëntatie écht minimaal richt op je eigenbelang, dan stijgt je vertrouwenswaardigheid ineens gigantisch. In dat geval kan de noemer onder de 1 zakken. Dit geeft een enorme hefboom op het vertrouwen dat mensen in je zullen stellen. Immers:

krijg veel meer vertrouwen van je omgeving als de rol van zelforiëntatie kleinder wordt

Vertrouwen en zelforiëntatie

Deze rekensommen zijn natuurlijk nogal cognitief van aard. Ik wil hiermee de menselijke verhoudingen en het onderling vertrouwen niet terugbrengen tot een invuloefening. Tegelijkertijd toont deze vergelijking wel het exponentiële effect op het vertrouwen dat je gaat ontmoeten in de wereld, zodra je consequent het gezamenlijke belang voor ogen weet te houden, loskomt van je ego en van daaruit handelt. Met andere woorden: het werken aan een gezonde vorm van zelforiëntatie is een belangrijke factor voor een goede en duurzame verbinding met de ander, je team, je organisatie en de wereld. En van daaruit bereik je krachtige en duurzame resultaten.

Roept de vertrouwensformule vragen bij je op?

Is onderling vertrouwen iets dat je bezighoudt of spelen er vertrouwensvraagstukken binnen je team? Je kunt altijd contact met ons opnemen of een vraag of observatie (anoniem) delen onder dit artikel. Of ontdek wat we je mogelijk kunnen bieden op het gebied van teamontwikkeling. Dat is namelijk een van onze specialisaties.

Leidinggeven aan hybride teams, hoe doe je dat?

“Persoonlijk leiderschap is het proces van het voor ogen houden van je visie en je waarden, en je leven aanpassen om daarmee congruent te zijn”, aldus Stephen R. Covey. Hoe houd jij je medewerkers betrokken, scherp en in een positieve mindset in tijden van thuiswerken? Leidinggeven tijdens én straks na corona dwingt jou tot een heel andere focus en een andere inzet van vaardigheden. Heb jij je leiderschapsstijl al aangepast aan het nieuwe normaal en bedacht hoe je je virtuele en hybride teams straks het krachtigste kunt faciliteren en stimuleren?

Dé grootste uitdaging is om onderling verbonden te blijven. De sleutel tot een krachtige manier van virtueel, of straks na corona hybride, manier van samenwerken is verbindend leiderschap. Wij ontwikkelden een (online/blended) tweedaagse leiderschapstraining voor als anders normaal blijft: ‘Effectief leidinggeven aan een hybride team‘.

4 antwoorden

  • Beste Marco, interessant om jullie invalshoek te lezen. De emotie is inderdaad vaak bepalend. Wij maken een iets andere indeling van de rationele en de emotionele/relationele kant in ons model Huis van Vertrouwen. Zie boek en website.
    Met vriendelijke groet,
    Marijke Hafkamp

Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*