Loslaten als managementvaardigheid

Je kent vast wel het gevoel van loslaten. Het is het opgeruimde en lichte gevoel dat voor een drukkend gevoel in de plaats komt. Door los te laten ga je je vrediger en blijer voelen. Het drukkende gevoel verdwijnt. Het is goed om te weten dat loslaten ook een cruciaal onderdeel is van leiderschap met het brein in gedachten. Loslaten is namelijk een bestaand mechanisme van ons brein.

Loslaten: een persoonlijk voorbeeld

Ik kom uit een groot gezin; we discussieerden altijd veel met elkaar. Discussiëren is ons met de paplepel ingegoten. We discussieerden om gelijk te krijgen. Ik deed daar in het begin veel aan mee. Het zit tenslotte in mijn familiegenen. Ik ervoer ook elke keer de druk dat ik moest presteren en gelijk moest krijgen. Tot ik op een gegeven moment het ‘aha moment’ had, en mij realiseerde dat ik er ook anders mee om kon gaan. Ik liet los dat ik moest discussiëren. Ik voelde mij gelijk vredig, energiek en gelukkig. De druk verdween. Ik kon en kan nu veel meer vanuit kracht spreken in plaats vanuit druk.

Manage vanuit kracht, niet vanuit macht

Een moderne manager laat zich niet leiden door deze druk, die extern of intern getriggerd kan zijn. Een moderne manager weet prima met deze druk om te gaan. Een moderne manager managet vanuit kracht in plaats van macht. Om vanuit kracht te handelen dien je je macht en machteloosheid los te laten. Daarom is loslaten zo cruciaal voor de moderne manager.

De dagelijkse druk die we ervaren

Onze dagelijks ervaren druk is gebaseerd op een bepaald proces in ons brein. We hebben een bepaalde conditionering ontwikkeld. Dat is een bepaalde manier van automatisch handelen. Deze conditionering zie je terug in je brein. De ervaren druk om op een bepaalde manier te ‘zijn’, ontstaat omdat ons brein probeert ons geconditioneerde ‘zijn’ in stand te houden. Ons brein houdt niet van veranderen, terwijl je eigenlijk merkt en wel weet dat je het anders moet doen. Je innerlijk weten probeert je te vertellen: het moet anders. Maar het brein wil niet veranderen. Het anders doen zal alleen maar lukken als je kunt loslaten.

Hoe ontstaat je conditionering

Je conditionering bestaat uit een discreet evenwicht tussen hoofd, hart en buik. Oftewel tussen denken, voelen en handelen. Bij het denken gaat het om je overtuigingen, hoe je denkt te (moeten) zijn. Bij het voelen gaat het om je dagelijkse emoties. Je kunt gefrustreerd, boos of verdrietig zijn. Maar ook trots en blijdschap zijn emoties die je kunnen vergezellen. Tot slot bestaat de conditionering ook uit je handelen. We hebben een basis manier hoe we handelen.

Hoe kan je loslaten?

Loslaten kun je dus vanuit de drie bovengenoemde ingangen doen. Je kunt loslaten vanuit je denken, vanuit je voelen en vanuit je dagelijkse handelen.

  • Loslaten vanuit het denken.
    Dit betekent dat je vooral moet loslaten dat je bepaalde overtuigingen hebt, hoe je eigenlijk zou moeten zijn. In een lezing die ik onlangs gaf zei een deelneemster dat zij had moeten leren om los te laten dat een manager altijd klaar moest staan. Het was haar overtuiging dat zij altijd klaar moest staan.
  • Loslaten vanuit emoties.
    Emoties vormen de kern van de belemmering van het loslaten. Emoties manifesteren zich heftig, emoties zorgen vaak voor allerlei gedachten. Het is de geaccumuleerde druk van emoties die onze gedachten voeden. Deze gedachten geven ons allerlei excuses en redenen waarom we niet hoeven te veranderen. Emoties zijn frequent onze bron van overtuigingen. Ergo: om wel te veranderen dienen we dus deze emoties te herkennen en deze vervolgens los te laten. Laat de emoties de emoties. Volg ze niet.
  • Loslaten vanuit handelen.
    Soms zal je gewoonweg je oude manier van handelen los moeten laten om deze te vervangen voor een nieuwe manier van handelen.

Van een manager naar een leider

Helaas merk ik dat veel managers niet zo maar kunnen los laten. Ik illustreer dit graag met een voorbeeld. Stel je bent een manager die graag een leider wilt worden. Je managet nu je medewerkers via controle maar je zou ze graag meer willen motiveren. Want een moderne manager is een leider die inspireert, motiveert en het beste uit zijn mensen wil halen. Helaas heb je jezelf aangeleerd om wel veel te controleren. Ergo je wilt van controleren naar ruimte geven en inspireren.

Wat moet je loslaten?

Op denkniveau zal je de overtuiging los moeten laten dat controle nodig is voor goede resultaten. Op gevoelsniveau zal je vooral je angst moeten loslaten. Want geen controle gaat gepaard met meer angst. Daarnaast zal menig manager moeten leren omgaan met hun frustratie want de medewerker is niet gelijk in staat om het goed genoeg te doen. Op handelingsniveau moet de manager loslaten om te reageren, om continu adviezen te geven en om het over te nemen.

Tot slot

Dit artikel gaat over loslaten. Loslaten is het meest cruciale onderdeel waar een manager van deze tijd zich in moet bekwamen. Kan je loslaten dan zit je automatisch in je kracht.

Dit artikel verscheen eerder bij De Valk Leadership Company

0 antwoorden

Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*