Levensdoel, waar ga jij voor?

Waar sta je voor? Wat vind je echt belangrijk? Waar geloof je in? Wat is je levensdoel? Dit soort vragen zijn niet alleen moeilijk te beantwoorden, eveneens merk ik dat er weinig tijd wordt vrijgemaakt om hierover na te denken. En dat bevreemdt me enigszins omdat deze antwoorden richting geven aan je leven en de acties die je daarbinnen ontplooit.

Mijn levensdoel

Laat ik mezelf als voorbeeld nemen om dit te verduidelijken. Waar ik aan wil bijdragen is dat mensen zich verbinden met hun eigen kracht. Dat ze geloven en vertrouwen in hun eigen ik (hun persoonskern) en daarbij hun zonnige en donkere kanten accepteren. En dat ze vanuit de sterke verbinding met zichzelf het contact met anderen aangaan. Dan ontstaat een diepe en respectvolle verbinding van waaruit veel mogelijk is. Dat levert een mooie wereld op. Daar geloof ik in en daar wil ik aan bijdragen. Dat is mijn levensdoel!

Keuzen maken

Om invulling te geven aan mijn levensdoel heb ik in 2003 mijn leidinggevende functie in het bedrijfsleven teruggegeven en een carrièreswitch gemaakt. Ik ben gaan werken als trainer en coach. En ik ben begonnen met het schrijven en verspreiden van korte artikelen om mensen te inspireren. Wederom een actie die bijdraagt aan het vervullen van mijn levensdoel. Ondanks dat het me veel tijd kost kan ik, of beter gezegd, wil ik hier geen nee tegen zeggen. Daarvoor vind ik het te belangrijk! Een ander besluit die voorkomt uit mijn levensdoel is om de nieuwsbrieven in het Engels te laten vertalen zodat ze wereldwijd beschikbaar zijn. Onder meer zo draag ik, naar mijn idee, bij aan een mooiere wereld.

Passie

Het hebben (en doorleven) van mijn levensdoel geeft een richting van waaruit keuzes en acties komen waar ik geen nee tegen wil zeggen. Daarnaast levert het ook passie op. Deze passie straal ik uit naar anderen wat vervolgens een aanstekelijk effect heeft. Anderen komen daarmee in contact met hun eigen passie of worden enthousiast over mijn richting en gaan (on)bewust meehelpen deze te realiseren.

Wat is jouw levensdoel? Wat is voor jou zo belangrijk dat je er geen NEE tegen wilt zeggen? Als je ondersteuning wilt bij het vinden van het antwoord op deze vraag neem dan contact op met onze coaches.

0 antwoorden

Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*