Een krachtig samenspel binnen teams of het Walhalla van Gemakzucht

Comfort is iets waar we allemaal naar verlangen. Het gevoel van tevredenheid, van kalmte, van alles onder controle hebben. Het is een energie die we elk team gunnen.

Teams met veel comfort energie hebben een solide basis opgebouwd waarin zij zich op hun gemak voelen. Comfort vereist geen buitensporige alertheid: het team voelt zich goed in wat ze doen, wat vertrouwen geeft in de bekwaamheid van het team. Tevredenheid, stabiliteit en gezelligheid worden als positieve aspecten beschouwd, waardoor een ontspannen werkomgeving wordt gecreëerd. Het motto is ‘het is prima zo’ waardoor er weinig behoefte is aan verandering. De besluitvorming neemt van nature misschien wat meer tijd in beslag, maar dat is iets wat in het team geaccepteerd en begrepen wordt. Het team hoeft niet hyperalert te zijn en dat wordt door de omgeving ook niet gevraagd. Wel is er een overvloed aan ideeën, hoewel deze niet vaak worden omgezet in acties of veranderingen.

De schaduwzijde van comfort

Teams met comfort energie hebben veel positieve eigenschappen. Ze vertrouwen op routine, gewoontes en bekende patronen die door de tijd heen zijn ontwikkeld en geperfectioneerd. Ze zorgen ervoor dat het team en de teamleden efficiënt met hun energie omgaan en energie besparen. Dit leidt tot een overschot aan energie. Energie die wel aanwezig is, maar niet ten volle wordt benut. Deze teams zijn gericht op het behouden van de status quo omdat die prettig en gemakkelijk aanvoelt. En met een gemiddelde inzet van energie worden voldoende resultaten behaald. Maar let op, comfort energie heeft ook een keerzijde.

Teams waarin comfort energie de overhand heeft zijn niet meer bereid om ’the extra mile’ te gaan. Ze zijn als het ware collectief zo tevreden en gefocust op het beschermen van het ‘hier en nu’, dat innovatief denken niet (meer) wordt gestimuleerd. Het team wordt minder ontvankelijk voor signalen uit de omgeving, zoals van andere teams of klanten. Werk en veranderingen worden in een rustig tempo afgehandeld, bijna als een soepel geoliede machine.

Stagnatie in het team

Wanneer de waarde van comfort energie de waarde van passie energie overtreft, kan zelfgenoegzaamheid in het team sluipen, waardoor de teamontwikkeling stagneert. De tevredenheid met de huidige prestaties maakt dat het team niet langer de noodzaak voelt om te streven naar verbetering en groei of de neiging hebben om te denken dat ze alles al weten en dat er niets meer te leren valt. Hierdoor zal het team niet gemotiveerd zijn om zichzelf uit te dagen, te experimenteren of te pionieren. Zelfgenoegzaamheid kan dus leiden tot een gebrek aan innovatie en het vermogen om zich aan te passen aan veranderingen waardoor de ontwikkeling in het team stagneert.

Wanneer deze energie de overhand krijgt, lopen we het risico zelfgenoegzaam te worden. We raken tevreden met de status quo en stoppen met streven naar groei. Het vermogen om te innoveren en ons aan te passen aan veranderingen neemt af. Dit kan funest zijn voor de ontwikkeling en het succes van het team op de lange termijn.

Uitdaging voor te comfortabele teams

Comfort energie en passie-energie zorgen samen voor duurzaam presterende teams. Je zou kunnen zeggen dat comfort en passie een Gouden Duo vormen. Comfort energie zorgt voor stabiliteit en efficiëntie, terwijl passie energie ons drijft om te groeien en te innoveren. Het is de combinatie van beide die teams in staat stelt om duurzaam te presteren.

Maar hoe kunnen teams die misschien wel iets te comfortabel zijn geworden zichzelf uitdagen? Hier zijn enkele praktische tips:

  1. Bewustwording:
   Het begint met het erkennen van de situatie. Teams moeten zich bewust worden van eventuele zelfgenoegzaamheid en het gebrek aan groei-oriëntatie. Dit bewustzijn opent de deur naar verandering.
  2. Uitdagingen aangaan:
   Daag het team uit om nieuwe doelen te stellen en zichzelf uit te dagen. Creëer een cultuur waarin het nemen van risico’s wordt aangemoedigd en waarin het leren van fouten wordt gezien als een kans voor groei.
  3. Experimenteren:
   Moedig het team aan om te experimenteren en nieuwe ideeën uit te proberen. Sta open voor veranderingen en innovatie. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten en verbeterde werkwijzen.
  4. Buitenperspectief:
   Zoek naar externe input en feedback. Betrek andere teams, klanten of experts bij het proces. Externe perspectieven kunnen frisse inzichten bieden en het team uitdagen om anders te denken.
  5. Continu leren:
   Stel een cultuur van continu leren en ontwikkeling centraal. Moedig teamleden aan om nieuwe vaardigheden te verwerven en kennis te vergaren. Dit bevordert een mindset van groei en helpt het team om zich aan te passen aan veranderingen.
  6. Doelgerichte verandering:
   Identificeer specifieke gebieden waarin het team zich kan verbeteren.

Meer over de TeamEnergie Meting en passie in je team

Zit jouw team in de comfort-energie en willen jullie weten hoe je deze flow kunt behouden? Neem contact op met leonie@courius.com

0 antwoorden

Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*