High-Performance Organisaties

Dr. André de Waal heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de kenmerken van High-Performance Organisaties (HPO’s). Dit zijn organisaties die, door zich op een gedisciplineerde manier te concentreren op datgene dat écht belangrijk is, betere financiële en niet financiële resultaten behalen dan de concurrenten of vergelijkbare organisaties over een periode van minimaal 5 tot 10 jaar. Daartoe bestudeerde hij meer dan 290 internationale onderzoeken van de laatste 35 jaar op het gebied van high performance. De gemeenschappelijke kenmerken die in die onderzoeken het meest voorkwamen, heeft hij midden jaren 90 in een wereldwijd onderzoek bij meer dan 3200 organisaties in de profit-, non-profit en overheidssector met behulp van een enquête getest (inmiddels 35.000+ respondenten). Doel hiervan was te komen tot een lijst met de belangrijkste kenmerken. Het bleken er 35 te zijn, die onderverdeeld kunnen worden in vijf factoren. Daarnaast bleek dat de omzet van HPO’s gemiddeld 10% meer groeit dan die van niet-HPO’s, dat de winst 29% hoger ligt, dat de return on investment en return on equity zo’n 20% beter is en dat de aandeelhouderswaarde 23% hoger ligt. Ook de niet financiële prestaties van HPO’s liggen beduidend hoger dan die van niet-HPO’s: hogere klanttevredenheid, hogere klant- en werknemersloyaliteit en betere kwaliteit van producten en diensten (bron: Maak van je bedrijf een toporganisatie!, Dr. André de Waal).

Factor één: kwaliteit van het management

Ben jij een betrouwbaar en integer mens? Word je ook zo door je medewerkers ervaren? Word je als een rolmodel gezien? Hoe ga je om met moeilijke beslissingen? Ben je in staat echt goed te luisteren? Stel je meer vragen dan dat je antwoorden geeft? En wat doe je met medewerkers die niet functioneren? Zomaar een aantal vragen die van belang zijn. Bij ‘kwaliteit van management’ gaat het dus niet over hoe slim de manager is en of hij een goede strategie kan formuleren, maar meer over hoe hij omgaat met de mensenkant van het managen. HPO managers zijn mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun resultaten, dat ook van hun medewerkers verwachten en die ergens in geloven en daarover hun visie uitdragen. Ze handelen in lijn met hun persoonlijke waarden en de bedrijfswaarden en doen daar geen concessie op. Het zijn mensen die hun medewerkers coachen en faciliteren om beter te kunnen presteren en hen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. En naar medewerkers die niet presteren wordt direct en helder opgetreden, waarbij moeilijke beslissingen niet worden geschuwd.

Factor twee: openheid en actiegerichtheid

Binnen HPO’s is het vanzelfsprekend dat een open dialoog wordt gevoerd (zie ook ons artikel het gesprek). Niet alleen een open dialoog tussen management en medewerkers maar ook tussen medewerkers onderling. En in plaats dat medewerkers worden afgerekend op hun fouten wordt gezamenlijk onderzocht wat er is gebeurd, wat hiervan kan worden geleerd en hoe deze fouten in de toekomst te vermijden. Sterker: binnen HPO’s wordt voortdurend geëxperimenteerd waarbij natuurlijk fouten worden gemaakt. Dit is een belangrijk aspect van de organisatiecultuur en daarmee blijf je ook uit het stadium van ‘terminale serieusheid’ (zie onderstaande korte video).

Een ander aspect van de cultuur heeft te maken met de constatering dat medewerkers meer zijn dan alleen een stel handen. Ze hebben een goed stel hersens en zijn in staat (en willen dat ook) verantwoordelijkheid te dragen. Binnen HPO’s krijgen ze dan ook ruimte en wordt erop vertrouwd dat ze hun kennis en ervaringen onderling uitwisselen. Daarnaast worden binnen High-Performance Organisaties de medewerkers betrokken bij aanpassingen van belangrijke bedrijfs- en organisatieprocessen: daadwerkelijk samen werken aan groei en resultaat.

Factor drie: lange termijn gerichtheid

Managers van hoog tot laag binnen HPO’s zijn zich ervan bewust dat lange termijn resultaat alleen gerealiseerd kan worden door goede interne en externe samenwerking. Interne samenwerking start met de selectie van kwalitatief hoogwaardig personeel en de managementposities te vullen vanuit de eigen organisatie. Externe samenwerking wordt gezocht met leveranciers, klanten en met de samenleving. Dat betekent bijvoorbeeld dat niet alleen bij het werven van een nieuwe klant veel aandacht en energie aan hen wordt gegeven, maar dat continu wordt geïnvesteerd in deze relatie. Hoe kijkt de klant tegen de organisatie aan, welke mogelijkheden voor verbetering zien zij in de samenwerking en welke kansen zien zij om samen een nog beter bedrijfsresultaat te behalen. Samen slimmer worden en doorgroeien. Daar waar gekozen moet worden tussen lange termijn winst en korte termijn omzet krijgt de lange termijn de voorkeur. Dat vraagt moed, zeker binnen organisaties die aandeelhouders gedreven zijn en waar de shareholder value een belangrijke KPI is. Maar zoals eerder gezegd: HPO managers schuwen moeilijke beslissingen niet.

Factor vier: continue verbetering en vernieuwing

High-Performance Organisaties hebben een strategie ontwikkeld waarmee ze zich onderscheiden van hun concurrenten. Management en medewerkers hebben zich eraan verbonden en zullen er alles aan doen deze strategie tot uitvoering te brengen. Daarbij wordt continu onderzocht hoe dat het best kan gebeuren. Zijn de bestaande processen en procedures optimaal ingericht en zijn taken en verantwoordelijkheden helder? Dragen deze ook nog steeds bij tot het slim en eenvoudig behalen van het voorgenomen resultaat? Indien het antwoord ‘nee’ is worden verbeteringen voorgesteld. Indien blijkt dat bepaalde processen achterhaald zijn worden deze beëindigd. Ook wordt steeds kritisch gekeken naar de geleverde producten en diensten. Niet wachten tot klanten beginnen te klagen en de markt begint te rommelen maar actief nadenken over wat morgen nodig is. Tot slot beseffen deze organisaties heel goed wat hun kerncompetentie is. Zij excelleren daarin en worden gezien als een vernieuwer binnen hun vakgebied. Indien aanvullende diensten of producten nodig zijn worden deze in de markt verworven.

Factor vijf: kwaliteit van medewerkers

Management van HPO’s beseft dat diversiteit cruciaal is. Niet alleen diversiteit binnen het management maar ook een diversiteit aan medewerkers. Er wordt gezocht naar medewerkers met een grote mate van flexibiliteit, die gericht zijn op continu verbeteren en die creatief zijn in het vinden van oplossingen. Ook beseft het management van High-Performance Organisaties heel goed dat de medewerkers niet alleen werken om geld te verdienen maar dat ze zelf als mens willen groeien. Daartoe wordt niet alleen geïnvesteerd in werkinhoudelijke training en opleiding maar wordt tevens continu aandacht, tijd en geld vrijgemaakt voor persoonlijke- en teamontwikkeling. En er wordt aan de medewerkers veel ruimte en vertrouwen gegeven om samen met collega’s, leveranciers of klanten na te denken over vernieuwing en verbetering van processen en producten/diensten en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Hierdoor krijgen de medewerkers de kans om te leren van anderen en door hen geïnspireerd te raken.

Is jouw bedrijf of team een High-Performance Organisatie? Indien je dat wilt uitzoeken of als je ondersteuning zoekt bij het (door)groeien tot een High-Performance Organisatie, Team of als Manager dan nodigen we je graag uit contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek over de kansen en mogelijkheden binnen jouw bedrijf of afdeling.

Geniet elke dag van je werk!

Boekentip: Maak van je bedrijf een toporganisatie!, Dr. André de Waal
Boekentip: Hoe bouw je een high performance organisatie?, Dr. André de Waal

 

cultural due diligence fusie of overname

1 antwoord

Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*