COURIUS vision on team development

Teams worden niet gebouwd, mensen zijn geen bouwmaterialen. Teams worden gevormd door relaties, intenties en energie.

Onze visie op teams en teamontwikkeling

 

Je hoort wel eens ‘veranderen lijkt wel de enige constante’. En dat klopt. Steeds meer organisaties functioneren in een zogenoemde VUCA-wereld. Of het nu globalisering is, nieuwe technologieën zijn of wijzigende wetgeving; al die veranderingen vragen om adaptiviteit, creativiteit en veerkracht. Natuurlijk in de eerste plaats van organisaties maar nog veel meer en met veel meer intensiteit van teams en haar teamleden. Daar ‘landen’ de veranderingen, daar wordt het werk gedaan en dus ook daar worden veranderingen aan den lijve ondervonden.

Er is in een team nooit één persoon die alle vragen kan oplossen of alle veranderingen kan omarmen en doorvoeren. Eerder omgedraaid, het wordt steeds belangrijker dat teamleden gezamenlijk komen tot (nieuwe) inzichten en oplossingen die leiden tot business resultaten. Samenwerken in de going concern en samenwerken bij veranderingen: ze zijn niet meer te scheiden van elkaar.

Organisaties worden steeds ‘platter’. Dit heeft gevolgen voor de aansturing, de zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen van teams. Tel daarbij op dat teamleden steeds vaker gelijktijdig lid zijn van verschillende (tijdelijke) teams waarbij ze ‘face-to-face’, virtueel, globaal of in een combinatie ervan werken. En dat natuurlijk ieder teamlid van nature verschillend is en handelt in zijn of haar eigen werk- en communicatiestijl. Dan heb je een uitdagende mix van factoren waar je binnen teams mee aan de slag moet en rekening mee moet houden om succesvol te zijn en te blijven.

Teams zijn de bakermat voor prestaties

 

Teams dus. Je komt ze overal tegen; op het werk, de sport, bij vrijwilligerswerk enzovoorts. Zeer waarschijnlijk ben je op dit moment zelf ook lid van een team, misschien wel van twee of nog meer. We zijn allemaal sociale wezens, werken in teamverband vinden we fijn. Het geeft voldoening, plezier en werkgeluk en het voelt veilig en comfortabel. Teams als een ’thuis’; althans dat is de bedoeling.

Ook vanuit een werkgeversperspectief is het belangrijk dat we in teams werken. Het werk wordt steeds complexer, samenwerken in teams aan gemeenschappelijke resultaten is noodzakelijk. Werken in teams is nuttig: professionalisering, persoonlijke ontwikkeling en groei en de ‘kneepjes van het vak’ leren gaan nu eenmaal makkelijker in teams. Werkgevers willen natuurlijk het beste uit de teams halen zodat zij optimaal presteren. High-performing noemen wij dat. Dat zijn teams die focus hebben op business resultaat én op krachtige verbindingen. Teams als de bakermat voor prestaties.

Drie functies van een team

 

Ben je wel eens een team tegengekomen dat zich niet heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren? Waarschijnlijk niet. Ontwikkelen zit namelijk in het DNA van elk team. Alleen; die ontwikkeling verloopt niet altijd in de gewenste richting of soms wensen we dat die ontwikkeling hier en daar wat sneller of vooral makkelijker verloopt. Ontwikkeling gaat voor ons over nieuwsgierigheid, reflectie, creativiteit en een drive om vooruit te willen kijken. Teams zijn belangrijk omdat zij de motor zijn bij diverse veranderingen en uitdagingen. Teams als broedplaats voor ontwikkeling.

Teams vervullen dus minimaal drie belangrijke functies. Ze:
1. Bieden een thuis
2. Vormen het fundament onder prestaties van een organisatie
3. Zijn een broedplaats voor ontwikkeling en creativiteit.

Naast functies zijn dit in de praktijk eigenlijk ook teamprestaties. Het is een hele prestatie als de sfeer in het team zo is dat het voelt als een ’thuis’. En het is een prestatie op zich als een team langdurig of duurzaam weet te presteren en zich niet laat afleiden door verstoringen, prikkels uit de omgeving, etc. En, niet in de minste plaats, is het een enorme prestatie als teams zich ook nog eens doorontwikkelen. Maar, hoe graag we dit ook zouden willen, deze drie prestaties komen niet vanzelf. Daar is energie voor nodig die niet alleen toereikend is voor de dagelijkse werkzaamheden maar die er ook voor zorgt dat het volledige potentieel wordt benut om de teamdoelen te realiseren.

Uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken naar teams en prestaties blijkt dat energie een succesfactor is en de kernbron van high-performing teams, meer nog dan tijd en geld. En we zien het ook terug in onze praktijk: Energie doet ertoe!

Wat klanten over ons zeggen

“Super goede ervaring opgedaan met COURIUS! Ze hebben onze teams gesmeed tot een hechter geheel, waarin de teamleden beter, sneller en leuker met elkaar communiceren. Het zelfsturend vermogen van Loyalty Management Netherlands is daarbij enorm toegenomen waardoor we structureel beter functioneren.”

Bart Flinterman
Directeur Operations Loyalty Management Netherlands B.V. (Air Miles)

Wat levert teamontwikkeling op?

Een rekenvoorbeeld: verzuim is duur

 

Uit eigen onderzoek weten we dat teams waar veel positieve energie aanwezig is tot wel 40% productiever zijn dan teams waar veel stress aanwezig is. En dat niet alleen. Ook het verzuim en het verloop nemen af. We komen teams tegen waar het ziekteverzuim boven de 10% is. Bij een team van gemiddeld 11 teamleden betekent dit dat meer dan 1 fte qua kosten en productiviteit verloren gaan aan verzuim. Een teamlid kost al 75.000 euro aan loonkosten en totaal rond de 100.000 euro aan werkgeverlasten.

Wanneer verzuim wordt opgevangen door tijdelijke inhuurkrachten moeten extra kosten worden gemaakt die minstens vergelijkbaar zijn met de werkgeverslasten. 10% verzuim bij een team van 11 teamleden kost dan al gauw 200.000 euro. En dat is nog los van het productieverlies en de extra belasting voor de niet zieke medewerkers. Dus als we het ziekteverzuim van dit team terug zouden kunnen brengen naar een normaal niveau, van rond de 5%, is al snel een besparing te realiseren van 100.000 euro voor 1 team!

Teamenergie als voorspeller voor teamprestaties

 

Minder dan 20% van de teams beschouwt zichzelf als een high-performing team of lukt het om als team duurzaam te functioneren. Veel teampotentieel blijft dus onbenut. Het goede nieuws is dat de stimulerende, verbindende en doelgerichte energie binnen bereik ligt van elk team. En als er meer positieve energie is neemt de bereidheid toe om er nog meer energie in te stoppen. Niet alleen werkt dit voor een team, het werkt ook voor individuele teamleden. Energie werkt aanstekelijk; we krijgen zelf meer energie en we steken elkaar aan. Zo ontstaat een zichzelf versterkend proces waarin teams hun energie versterken, richten, onderhouden of herstellen om zodoende hun prestaties te verbeteren. Teams die dat goed beheersen noemen wij high-performing teams.

Wil je meer weten over de rol van teamenergie bij het functioneren van teams? Dr. Cees van der Zwan is associate bij COURIUS en promoveerde op onderzoek naar de energie in teams.

Van deze klanten krijgen we nog steeds kerstkaartjes.

 

Wij zijn trots op ons klantportfolio en weten ons verbonden met grote, internationale merken maar zeker ook met klanten die minder bekend maar net zo ambitieus en uitdagend zijn.