7 positivity signs of powerful teams

7 positiviteit kenmerken van krachtige teams

Bij positiviteitsfactoren gaat het om de onderlinge relaties tussen de teamleden en het karakter en de sfeer van het team als systeem. De zeven essentiële eigenschappen op gebied van positiviteit die wij onderscheiden zijn ontleend aan een aantal onderzoeksbronnen waaronder Emotionele Intelligentie, Positieve Psychologie en wetenschappelijk onderzoek naar succesvolle relaties.

1. Vertrouwen

In dit team kan iedereen veilig z’n mening uiten. We kunnen op elkaar rekenen, we zijn betrouwbaar. Het team werkt niet in een door angst geregeerde omgeving.

2. Respect

Er heerst een sfeer van wederzijds respect en oprechte waardering. Minachting en vijandigheid worden niet getolereerd. We stellen de andere teamgenoten in staat om hun bijdrage te leveren.

3. Kameraadschap

Het gevoel erbij te horen is sterk aanwezig binnen het team. Prestaties worden erkend en gevierd door het team. Er is sprake van inlevingsvermogen, vrolijkheid en humor.

4. Communicatie

Er is een voorkeur voor duidelijke en efficiënte communicatie in plaats van indirectere wegen zoals politisering, roddelen of tegenwerking.

5. Constructieve interactie

Conflicten worden gezien als een uitgelezen kans voor nieuwe ontdekkingen, groei en creativiteit. Bekritisering, tegenstand en verwijten worden vermeden. We geven elkaar feedback en ontvangen het ook graag van anderen.

6. Waarderen onderlinge verschillen

Het team is ruimdenkend en weet de onderlinge verschillen in ideeën, achtergrond, standpunten, persoonlijkheid, aanpak en levenswijze op waarde te schatten. Diversiteit vindt men van essentieel belang.

7. Optimisme

Teamleden delen eenzelfde geïnspireerde visie. Ze zijn enthousiast, kijken vooruit en waarderen elkaar. Er is weinig cynisme, pessimisme, hulpeloosheid, hopeloosheid en men blijft niet hangen in het verleden.

Lees ook over de productiviteitsfactoren.