Organisatieadvies

Als organisatieadviseurs ondersteunen we u bij het (door)ontwikkelen naar een high-performance organisatie. Samen met u ontwikkelen en implementeren we hiervoor programma’s. Daarbij brengen wij onze ervaring, expertise en een frisse blik in. Ook kunt u op ons rekenen als u bijvoorbeeld resultaat- en cultuurvraagstukken heeft waar u zelf niet aan toe komt, er geen capaciteit of expertise voor heeft of waarbij u vanwege (politieke) gevoeligheid voor een externe partij wilt kiezen.

De High-Performance cultuur

Wij zijn specialisten in de menskant van veranderen en bouwen mee aan een high-performance cultuur waarbij focus op performance en resultaat samengaan met een sfeer van vertrouwen, respect en het waarderen van onderlinge verschillen. Oftewel, het realiseren van een natuurlijke balans tussen focus op productiviteit (resultaatgericht leiderschap) en focus op positiviteit (verbindend leiderschap).

Resultaatgericht leiderschap

Organisaties bestaan om resultaten te bereiken. Productiviteitsfactoren helpen de organisatie om resultaten te boeken, taken te volbrengen en om op koers te blijven om doelstellingen te halen. Daarbij hebben wij zeven essentiële eigenschappen vastgesteld die nodig zijn voor organisaties om hoge prestaties neer te kunnen zetten.

 1. Doelstellingen & Strategie
 2. Overeenstemming
 3. Verantwoordelijkheid
 4. Pro-activiteit
 5. Besluitvorming
 6. Middelen
 7. Teamleiderschap

Verbindend leiderschap

Verbindend leiderschap gaat over het realiseren van positieve relaties tussen alle medewerkers en het positief ontwikkelen van het karakter en de sfeer van de organisatie als systeem. De zeven essentiële eigenschappen op gebied van positiviteit waarnaar wij kijken zijn ontleend aan een aantal onderzoeksbronnen, waaronder Emotionele Intelligentie, Positieve Psychologie en wetenschappelijk onderzoek naar succesvolle relaties.

 1. Vertrouwen
 2. Respect
 3. Kameraadschap
 4. Communicatie
 5. Constructieve interactie
 6. Waarderen onderlinge verschillen
 7. Optimisme

Wat kunnen wij voor uw organisatie betekenen?

Bel ons voor het maken van een vrijblijvende afspraak om meer inzicht te krijgen wat high-performance voor uw organisatie betekent. Of gebruik het contactformulier en wij nemen contact met u op.

Ons antwoord      Contact opnemen

Van deze klanten krijgen we nog steeds kerstkaartjes.

 

Wij zijn trots op ons klantportfolio en weten ons verbonden met grote, internationale merken maar zeker ook met klanten die minder bekend maar net zo ambitieus en uitdagend zijn.