Exercises in powerful leadership

Wat is jouw natuurlijke stijl van leiderschap?

Bonushoofdstuk en extra oefeningen

Download hier je bonushoofdstuk

Dit bonushoofdstuk hoort bij het e-book Krachtig Leiderschap.

Verbindend Vermogen

Connect with

Exercises

Laten we contact houden!

LinkedIn

Volg COURIUS op LinkedIn

Facebook

Volg COURIUS op Facebook

Extra oefeningen

 

Het ontwikkelen van je leiderschap is meer dan een cognitief proces waarbij een e-book de theorie aanreikt en jij vervolgens snapt hoe het werkt. Ervaringsgericht leren ontstaat door reflectie. Door na te gaan op welke wijze je de kennis en inzichten die je hebt opgedaan ook daadwerkelijk en duurzaam weet om te zetten in een veranderde houding, nieuw gedrag én in de nodige impact op je team, je organisatie en je omgeving. Daar zijn de oefeningen in het boek en de onderstaande extra oefeningen voor bedoeld.

Wil jij nog persoonlijker uitgedaagd worden in je groei als leider, werk dan samen met een ervaren business coach met leidinggevende achtergrond. De uitdagingen die je op jouw pad tegenkomt, is voor onze coaches een bekende weg! Door ervaring als manager, maar ook als coach, helpen ze je de juiste stappen zetten om groei te realiseren.

 

Oefening 1: Verbindend luisteren

Bij deze oefening staat de vraag centraal: ‘hoe luister ik naar de ander?’ Er zijn drie treden aan te wijzen:

a. Is mijn focus bij mijn eigen gedachten en wat ik zelf wil vertellen (trede 1)?
b. Luister ik naar wat er letterlijk wordt gezegd (trede 2)?

c. Luister ik met mijn intuïtie en hoor ik ook datgene wat niet expliciet wordt gezegd (trede 3)?

Ga gedurende een gesprek bewust en steeds na waar jij je bevindt met je focus.

Extra reflectievragen:

  • Op welke trede was je het meest? Op welke het minst?
  • Wat was het effect door je bewust te zijn van deze drie niveaus van luisteren?
  • Hoe was het om te schakelen naar een andere trede?
  • Welk effect had dat op het gesprek, op de ander en/ of op de impact en het resultaat?
  • Wat levert deze oefening op?

Oefening 2: Durf hulp te vragen en durf het niet te weten

Aan welk (organisatie)doel heb jij je gecommitteerd wat tot op heden nog niet is gerealiseerd? Bedenk welke mensen je kunnen helpen een volgende stap te maken om dit doel te realiseren (ook al weet je wellicht nog niet hoe ze je kunnen helpen). Stap vervolgens op die persoon af die je het meest spannend of eng vindt om aan te spreken en vraag hem om zijn hulp. En als je de hulp vraagt, geef dan ook aan dat je het spannend of eng vindt. Kijk wat de reactie is van de ander(en), wat dit in het proces doet en welk resultaat dit heeft.

Extra reflectievragen:

  • Was het moeilijk om dit te doen? Waarom wel/ niet.
  • Wat leverde het op?
  • Wat gebeurde er met de ander?
  • Wat betekent het voor jullie werkrelatie?
  • Wat zijn de voordelen en de nadelen van hulp vragen?

 

Oefening 3: Relatievertrouwen vergroten

Relatievertrouwen komt voort uit gedrag dat je vertoont. Wat je doet, zowel privé als zakelijk, heeft uiteindelijk veel meer impact binnen je relaties dan wat je zegt. Of zoals het bekende spreekwoord zegt ‘Praatjes vullen geen gaatjes’. Met deze oefening kun je reflecteren op hoe jij invulling geeft aan de gepresenteerde gedragingen.

Lees alle dertien gedragingen uit hoofdstuk 7 nog eens door en scoor jezelf steeds op een schaal van 1 tot en met 10. Vraag eventueel ook een ander om jou te scoren. Een 1 betekent dat je totaal geen invulling aan deze gedraging geeft en een 10 betekent dat je volledig handelt naar deze gedraging. Als je lijst – en die van de ander over jou – compleet is, bekijk dan hoe tevreden je over je huidige scores bent. Is er veel verschil tussen jouw lijst en die van de ander? Grote kans dat je in dat geval zicht krijgt op je blinde vlek.

Noteer bij alle gedragingen vervolgens hoe je erop zou willen scoren over zes maanden. Ga aansluitend experimenteren met je gedrag. Wat ga je daadwerkelijk doen? En wie ga je feedback vragen over de impact van je veranderde gedrag op zijn relatievertrouwen?