Inspirational quotes on leadership

Hier vind je inspiratie over Leiderschap

Heb je een bijzondere quote of citaat over leiderschap die jou heeft geïnspireerd, mail deze dan naar COURIUS. We nemen jouw inspiratie graag op. Zo blijven wijzelf en alle bezoekers van onze website zich ontwikkelen. Dank voor je bijdrage!

Citaat Patton verrassen

Vertel anderen niet hoe ze iets moeten doen.
Vertel ze wat ze moeten doen
en laat je verrassen door hun resultaten.
— George S. Patton

Quote Brian Tracy volgen

Wordt het type leider dat mensen vrijwillig wil volgen,
zelfs als je geen titel of positie zou hebben.
— Brian Tracy

Uitspraak Simon Sinek Communicatie

Leiderschap is een manier van denken, een manier van doen en,
het belangrijkste, een manier van communiceren.

— Simon Sinek

Quote Dixie Dansercoer Passie Resultaat

Passie is de eindeloze motivatie,
de onschatbare duw in de goede richting.

— Dixie Dansercoer

Uitspraak Harold Geneen Leiderschap Houding Acties

Leiderschap wordt niet uitgeoefend met woorden,
maar met houding en daden.
— Harold S. Geneen

Gezegde Seth Godin Volg Je Hart

Het geheim van leiderschap is simpel. Volg je hart.
— Seth Godin

Uitspraak Lao Tzu Zelfcontrole

Degene die anderen onder controle heeft is machtig,
maar degene die zichzelf in de hand heeft is nog steeds machtiger.
— Lao Tsu

Gezegde Dwight Eisenhower Leiderschap

Leiding geven bestaat niet in mensen op hun hoofd timmeren.
Dat is mishandeling, geen leiderschap.
— Dwight D. Eisenhower

Citaat Ralph Waldo Emerson Vertrouw Mensen

Vertrouw mensen en ze zullen trouw aan je zijn;
behandel ze groots en ze zullen laten zien dat ze groots zijn.
— Ralph Waldo Emerson

Citaat Bob Nelson Open Deur

Open-deur-beleid heeft geen zin als je zelf gesloten blijft.
— Bob Nelson

Quote Rosalynn Carter Meenemen Mensen

Een leider neemt de mensen mee naar waar ze willen gaan.
Een groot leider neemt de mensen mee
naar waar ze niet per se willen gaan,
maar waar ze wel zouden moeten zijn.
— Rosalynn Carter

Test jouw Verbindend Vermogen

Hoe verhoud jij je tot je mensen in je team en je organisatie? Hoe wil je door hen gezien worden en wat vind je zelf belangrijk?

Ontdek in enkele minuten hoe jouw verbinding is met jezelf, met anderen en de wereld. Je krijgt een praktische uitslag vol handvatten en tips voor jouw situatie.

Quote John Maxwell Moed Passie

De moed van een leider
om zijn visie te realiseren
komt vanuit zijn passie,

niet vanuit zijn positie.
— John Maxwell

Quote Ralph Nader

De essentie van leiderschap is om meer leiders voort te brengen,
niet meer volgers.
— Ralph Nader

Citaat Stephen Covey Visie Waarden

Persoonlijk leiderschap is het proces van
het je voor ogen houden van je visie en je waarden,
en je leven aanpassen om daarmee congruent te zijn.
— Stephen R. Covey

Citaat Richard Kovacevich Inspireer Zelfvertrouwen

Een goed leider kun je herkennen omdat hij een team inspireert,
om vertrouwen in de leider te hebben.
Een groots leider herken je omdat hij het team inspireert,
vertrouwen in zichzelf te hebben.
— Richard Kovacevich

Gezegde Tony Blair Nee Zeggen

De kunst van leiderschap is om nee te zeggen, niet om ja te zeggen.
Het is erg makkelijk om ja te zeggen.
— Tony Blair

Uitspraak Arnold Toynbee Doel

Het is een tegenstrijdige, maar ten diepste juist en belangrijk levensprincipe
dat je de grootste kans hebt een doel te bereiken
als je je niet op dat doel zelf richt,
maar op een ambitieuzer, verder gelegen doel.
— Arnold Toynbee

Gezegde Blanchard Mensen Resultaten

Leiderschap gaat om mensen én om resultaten.
— Blanchard

Citaat Mark Twain Resultaten

Er zijn in principe twee soorten mensen:
mensen die dingen bereiken

en mensen die claimen dat ze dingen hebben bereikt.
In die eerste groep is het minder druk.
— Mark Twain

Gezegde James Callaghan Moed

Een leider moet de moed hebben
om tegen het advies van een expert in te gaan.

— James Callaghan

Uitspraak Peter Drucker Stop Doen

De helft van de leiders die ik heb ontmoet
hoeven niet te leren wat ze moeten doen.

Ze moeten juist leren waarmee ze moeten stoppen.
— Peter Drucker

Enkele veelgelezen blogs over leiderschap

Bij onze bloggers zitten bestsellerauteurs en business coaches als Eelco Smit en Marco Buschman. Ze delen hun levenslessen over leiderschap, teamontwikkeling, gedragsverandering en verbindend vermogen. Enkele van hun meestgelezen blogs over leiderschap vind je hier.

Over COURIUS

Wij zijn specialisten in de menskant van veranderen. We helpen mensen, teams en organisaties om hun potentieel te realiseren en resultaten te boeken. Dat doen we onder andere met business coaching, teamontwikkeling, organisatieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling.