Diversity Day

Nog niet zo lang geleden mocht ik bij een klant van ons aanschuiven bij de lunch. Het is een start-up gespecialiseerd in blockchain-vraagstukken. Aan tafel ging de voertaal al snel over van Nederlands naar Engels. Noodzakelijk, want voor ik het in de gaten had zaten er mensen uit Spanje, China, Kroatië, Argentinië en natuurlijk ook Nederland aan tafel. Diversiteit in optima forma zou je zeggen.

Vanzelfsprekend? Toch niet. Diversiteit; het erkennen dat er verscheidenheid is (of met andere woorden dat eenieder uniek is), heeft vele gezichten. Diversiteit wordt gebaseerd op basis van je land van herkomst of sekse, maar ook etniciteit, leeftijd, culturele achtergrond en onzichtbare kenmerken als expertise, ervaringen, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid. En helaas: diversiteit is nog lang niet zo vanzelfsprekend als we denken en hopen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we jaarlijks tijdens Diversity Day stilstaan bij dit thema. En natuurlijk een onderwerp dat daar nauw aan is verbonden: inclusiviteit. Of nog beter: ‘actieve inclusiviteit’. Want het is makkelijk om je uit te spreken dat inclusiviteit van belang is, maar draag je daar ook actief aan bij? Mariette Hamer, voorzitter van de SER trapt op 5 oktober 2021 Diversity Day af. Kijk hier voor de achtergronden en het programma.

Diversiteit in teams

Vanuit COURIUS begeleiden we medewerkers, leidinggevenden, teams en organisaties bij uiteenlopende ontwikkelvraagstukken. Onze focus als specialisten in de menskant van veranderen ligt bij de mensen; hoe kunnen we bijdragen aan hun ontwikkeling en groei? En hoe komen teamleden vanuit verbinding tot krachtige resultaten en impact? Door onze focus op mensen hebben we dagelijks te maken met vraagstukken die gerelateerd zijn aan diversiteit. Kijk bijvoorbeeld eens naar teams. Natuurlijk, allemaal zijn we voorstander van diversiteit en natuurlijk sluiten we niemand uit, we zijn inclusief zeggen we dan. De praktijk is vaak toch net even anders en weerbarstiger dan deze uitspraken of ambities van organisaties, bestuurders en ook teams zelf. Diversiteit is er nog lag niet genoeg, niet op de werkvloer en niet in de samenstelling van teams. Waar komt die aarzeling over diversiteit vandaan?

Maakt diversiteit teams beter?

Misschien komt de aarzeling bij het echt in de praktijk brengen van diversiteit wel voort uit dat we niet zeker weten of diversiteit teams ook echt beter maakt. Werkt het wel of werkt het juist niet? Los van dat we in ons dagelijks werk steeds opnieuw zien dat diversiteit en inclusiviteit leidt tot hogere resultaten, maakt ook wetenschappelijk onderzoek deze relatie tussen diversiteit en resultaat aantoonbaar. O.a. Prof. Homan, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, heeft diverse onderzoeken daarnaar uitgevoerd die de moeite van het lezen waard zijn.

Echt geloof in diversiteit

Wat ook zichtbaar is dat steeds meer organisaties diversiteit en inclusie van medewerkers omarmen. Een prachtige ontwikkeling. Tegelijk wordt meer en meer duidelijk dat we er daarmee niet zijn. Diversiteit en inclusiviteit hebben vooral een positief effect op de performance en sfeer in bijv. teams als er in de eerste plaats een positief ‘geloof’ is. Alleen als teamleden er echt in geloven, ervan overtuigd zijn dat diversiteit hen als team vooruit helpt, sterker maakt, dan gaat het werken. Voorwaarde daarbij is dat we met elkaar als divers en inclusief team beschikken over passende omgangsvaardigheden om elkaar te kunnen begrijpen en elkaar te kunnen helpen. Taal helpt dan wel.

In dat kader wil ik weer even terug naar de lunch waarmee ik dit artikel begon. Een lunch, maar ook een gesprek of een samenwerking tussen teamleden met bijv. verschillende nationaliteiten en achtergronden werkt alleen als we elkaar willen leren begrijpen en ook kunnen leren begrijpen. Gelukkig maar dat ik zelf dan ook een woordje Engels spreek. Anders had ik me buitengesloten kunnen voelen in een divers gezelschap bij een Nederlands bedrijf aan een Nederlandse lunchtafel. We zijn er nog lang niet als het gaat om dat diversiteit en actieve inclusiviteit een vanzelfsprekendheid zijn. Zelfs niet in een internationaal georiënteerd land als Nederland. Werk aan de winkel: Diversiteit werkt namelijk wel en last but not least: het is zoveel interessanter om te werken in een diverse omgeving.

Meer lezen?

0 antwoorden

Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*