7 productiviteit kenmerken van krachtige teams

Teams bestaan om resultaten te bereiken. Productiviteitsfactoren helpen het team om resultaten te boeken, taken te volbrengen en om op koers te blijven om doelstellingen te halen. Wij hebben daarbij zeven essentiële eigenschappen vastgesteld die nodig zijn voor teams om hoge prestaties neer te kunnen zetten.

1. Doelstellingen & Strategie

Het team heeft duidelijke en uitdagende doelstellingen. Teamleden zitten op één lijn wat betreft de te volgen strategieën en prioriteiten. Doelstellingen zijn gekoppeld aan erkenning, beloning en compensatie. Het team is erg veerkrachtig en niet snel verslagen bij het niet behalen van doelstellingen.

2. Overeenstemming

Er is sprake van een gezamenlijk doel en een gezamenlijke missie. Teamleden vinden samenwerking, samenhang en onderlinge afhankelijkheid belangrijk. Het team beschouwt de resultaten als gemeenschappelijk.

3. Verantwoordelijkheid

Er bestaat duidelijkheid over functies en eindverantwoordelijkheid. Als er problemen ontstaan handelt het team meteen. Teamleden houden elkaar aansprakelijk voor gemaakte afspraken binnen het team.

4. Pro-actief

Veranderingen worden ervaren en gezien als onmisbaar voor het team en de organisatie als geheel. Het team is behendig en flexibel in het grijpen van kansen. Bij verandering reageren de teamleden op een positieve en creatieve manier.

5. Besluitvorming

De besluitvorming van het team is duidelijk en efficiënt, en heeft in de loop van de tijd bewezen effectief te zijn.

6. Middelen

Het team vraagt, krijgt en beheert voldoende middelen en trainingen om zijn doelstellingen te halen. Er is voldoende deskundigheid om de doelstellingen van het team te behalen. Er is eerder sprake van een ‘win-win situatie’ dan van een ‘no-win-no-lose situatie.’

7. Teamleiderschap

De teamleider past, afhankelijk van de situatie, de juiste stijl van leidinggeven toe en pakt incompetentie binnen het team op een effectieve manier aan.

Lees ook over de positiviteitsfactoren.