De snelheid van vertrouwen

Stephen M.R. Covey (inderdaad, de zoon van) heeft een boek geschreven met als titel ‘De snelheid van vertrouwen’. Daarin bepleit hij dat vertrouwen de sleutel is tot het slagen van elke zakelijke en privérelatie én dat het een kerncompetentie is voor een leidinggevende die wil slagen in deze eeuw. ‘Er is één ding gemeenschappelijk in alle individuen, relaties, teams, families, organisaties, naties, economieën en beschavingen op de hele wereld – één ding dat, indien weggenomen, de sterkste regeringen, de meest succesvolle bedrijven, de meest welvarendste economieën, het meest invloedrijke leiderschap, de beste vriendschap, het sterkste karakter en de diepste liefde vernietigt. Het is het meest genegeerde en de meest onderschatte kans van de huidige tijd: vertrouwen.’

Vertrouwen als kerncompetentie leidinggevende

Vertrouwen is de sleutel tot het aangaan van en het doorgroeien tot diepgaande relaties met medewerkers, klanten, businesspartners en investeerders. Van een ‘soft’ begrip en een gevoelskwestie wordt het een managementeigenschap met meetbare resultaten. Daartoe legt Covey Jr. een link tussen (de snelheid van) vertrouwen en de kosten van een economische relatie. Hoe hoger het vertrouwen des te sneller worden er (blijvende) zaken gedaan en dalen de totale kosten voor zowel leverancier als klant.

Het omgekeerde geldt ook: hoe lager het vertrouwen, des te langzamer worden er zaken gedaan. In de uitvoering treedt meer vertraging op en daarmee zijn dus de totale kosten voor alle partijen hoger. Denk bij het sluiten van een overeenkomst aan de loonkosten van bijvoorbeeld specialisten, accountmanagers, juristen en leidinggevenden. Maar ook zijn er kosten voor bijvoorbeeld het aanhouden van extra voorraad en rentekosten. Daarnaast zijn er ook nog de verborgen kosten als gevolg van het niet (durven) afwijken van afgesproken procedures en contracten of de tijd die wordt besteed aan in- en externe afstemming (en soms zelfs strijd).

4 persoonlijke thema’s binnen vertrouwen

Om vertrouwen op te kunnen bouwen is een eerste voorwaarde dat je het een ander kunt geven. En dat begint met dat je jezelf vertrouwt, dat ook zelfverzekerd durft uit te stralen en dat je ervoor zorgt dat je geloofwaardig bent en blijft. Daartoe zul je invulling moeten geven aan vier persoonlijke thema’s: integriteit, intenties, capaciteiten en resultaten.

Thema 1: Integriteit

Integriteit gaat over hoe congruent je bent als mens. Doe je wat je zegt en wat je belangrijk vindt? Ook als deze mening afwijkt van de gangbare norm? Daarmee gaat integriteit verder dan eerlijkheid. Het gaat over denken, handelen en besluiten vanuit je waarden, normen en overtuigingen. Om de moed te hebben kleur te bekennen, daarvoor te gaan staan en daarnaar te handelen. Door daarover transparant en eerlijk te zijn groeit vertrouwen.

Thema 2: Intenties

Bij intenties gaat het om de vraag wat je doel is bij het aangaan van de relatie. Wat zijn je motieven en agenda’s van waaruit je acties in gang zet? En zijn deze open of verborgen? Daarbij geldt wederom hoe zichtbaarder je intenties zijn dit bijdraagt tot het versneld opbouwen van vertrouwen. Spreek dan ook je intenties uit, welke acties je daartoe vorm gaat geven en geef achteraf uitleg als er vragen over komen.

Thema 3: Capaciteiten

Naast integriteit en helderheid over je intenties gaat het ook om capaciteiten. Heb je de kennis, kunde en middelen in huis om waar te maken wat je belooft? Dit gaat om een combinatie van talent, houding, vaardigheden, kennis en stijl. Dat is niet iets wat ontstaat door een studie van een paar jaar. Het is een levenslang leerproces waarbij je nieuwe kennis tot je neemt, blijft reflecteren op je gedrag en actief werkt aan persoonlijke (en zakelijke) groei.

Thema 4: Resultaten

Tot slot ontstaan vertrouwen en geloofwaardigheid door zichtbare resultaten neer te zetten en daarover te communiceren (in plaats ervan uit te gaan dat de ander dat wel ziet). Ga daarbij creatief te werk. Als je vaste manier van werken niet de beoogde resultaten oplevert, probeer dan iets anders. Immers, als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.

Door invulling te geven aan deze vier thema’s ontstaat onderling vertrouwen en op den duur een stevige relatie. Maar zoals aangegeven begint het bij de relatie met jezelf en hoe jij jezelf typeert. Als iemand die werkt vanuit een ‘gezond’ wantrouwen of iemand die werkt vanuit een ‘blind’ vertrouwen? Wat is je voorkeursstijl? En hoe geef je daarbij invulling aan de vier persoonlijke thema’s?

Vertrouwen binnen je team laten groeien

In het verlengde van deze vier persoonlijke thema’s, kom ik tot drie belangrijke adviezen voor een groeiend vertrouwen binnen je team:

1. Wees transparant en eerlijk

Als je als leidinggevende open communiceert over de doelen, verwachtingen, successen en uitdagingen van het team, dan creëer je daarmee een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid. Wees daarbij zeker ook eerlijk over je eigen fouten, zwaktes en onzekerheden en vraag om feedback. Dit toont je kwetsbaarheid, menselijkheid en betrokkenheid waarmee je verbinding creëert en waardoor medewerkers zich uitgenodigd voelen om hetzelfde te doen

2. Geef autonomie en verantwoordelijkheid

Een leidinggevende die zijn medewerkers vertrouwt, geeft hen de ruimte om zelfstandig te werken, beslissingen te nemen en initiatief te tonen. Dit stimuleert de intrinsieke motivatie, de creativiteit en de ontwikkeling van de medewerkers. Geef ook duidelijke feedback en erkenning voor de geleverde prestaties, en laat zien dat je de inspanningen en resultaten waardeert.

3. Toon interesse en empathie.

Wanneer je als leidinggevende oprecht interesse toont in je medewerkers, dan laat je zien dat je hen niet alleen als werknemer ziet, maar ook als mens of persoon. Dat kun je op verschillende manieren doen. Vraag bijvoorbeeld naar hun mening, ideeën en gevoelens. Stel je open voor hun behoeften, ambities en uitdagingen. Wanneer je actief en empathisch luistert en zichtbaar probeert hun perspectief te begrijpen, vergroot dat het vertrouwen.

Vertrouwen bij leidinggeven aan hybride teams

Hoe houden jij en je team plezier en aandacht voor de sociale teamverbinding als jullie hybride samenwerken? Welke spelregels hanteren je dan binnen het team en binnen de organisatie? Hoe breng je in kaart wat de energiebronnen en stressoren van jezelf en van je collega’s zijn? Kortom, hoe kan je de 1 op 1 verbinding optimaliseren, ondanks de fysieke afstand, met inzet van vertrouwen?

Wij onderzochten en bevroegen onze klanten welke uitdagingen en kansen zij tegenkomen in het leidinggeven op afstand en ontwikkelden vervolgens een unieke en doeltreffende training ‘Effectief leidinggeven aan hybride teams‘. Wil jij je virtuele of hybride team laten floreren in een plezierige teamenergie en krachtig teamverband? Dan is deze 2-daagse maatwerktraining echt iets voor jou en je team!

Boekentip: De snelheid van vertrouwen, Stephen M.R. Covey

12 antwoorden

 • Hè wat is het toch fijn om zo af en toe geïnspireerd te worden! Na het lezen van dit artikel heb ik het boek aangeschaft. Volgens mij is dit inzicht over werken met en vanuit vertrouwen essentieel om grootse dingen met elkaar te bereiken, en laat ik dat nou net van plan zijn

 • In antwoord op Christel Timmers.
  Leuk dat je vertrouwen koppelt aan het realiseren van grootse dingen. Dat begint met de droom, vertrouwen te hebben in deze droom en van daaruit in vertrouwen samen te werken om te realiseren. Inderdaad veel vertrouwen, zoals je al constateert is het essentieel.

 • Vertrouwen (ver)bind. Zonder vertrouwen geen enkele relatie… wat een eenvoudige en simpel woord met een enorme kracht en uitwerking. Vertrouwen verzet bergen en indien geschaad veroorzaakt de grootste conflicten. Koesteren dus…
  Mooi stuk weer

 • In antwoord op Guido.
  Eenvoudig en simpel is het woord inderdaad, maar wat een diepgang als je erover nadenkt. En in welke mate kun je ondanks het conflict vanuit vertrouwen in jezelf naar de ander kijken en ruimte geven?

 • Goed artikel, Marco. Start een MT begeleiding waar dit thema speelt. Ik kan dit goed gebruiken bij de onderbouwing van mijn aanpak die dagen. Dank je!

Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*