De meeste teaminterventies zijn zinloos

Ruim 80% van ons werk in organisaties doen we in teams. Zij zijn het kloppend hart in elke organisatie. Om als organisatie succesvol te kunnen zijn hebben we teams nodig die in goede conditie zijn. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Met z’n allen veranderen, leren, ontwikkelen en interveniëren we er driftig op los. Zoveel zelfs dat we het hebben over verandermoeheid. We hebben er blijkbaar veel voor over om van onze teams ‘high performing’ teams te maken. Maar hoe succesvol zijn we met z’n allen eigenlijk in al dat veranderen en interveniëren? Om eerlijk te zijn: helemaal niet.

Kiezen voor de bovenstroom

De druk op het management om te presteren is groot. En die druk komt uiteindelijk bij de teams te liggen. Koste wat het kost: teams moeten op de toppen van hun kunnen presteren. En liever vandaag dan morgen. In de psychologie weten we het al heel lang: als we onder druk staan maken we vertrouwde, bekende keuzes. In organisaties betekent dit dat we vooral kiezen voor de bovenstroom, voor veranderingen die te maken hebben met structuur, processen, harkjes, KPI’s, sturing en nog vele andere van die ‘hard controls’.

Diverse wetenschappelijke onderzoeken en studies binnen organisaties en teams laten zien dat collectieve energie een goede voorspeller is voor het niveau van presteren, zie de afbeelding hieronder.

Hoe zit het dan met die vertrouwde, bekende keuzes die we veelal vanuit een reflex of automatisme maken; werken die als een energieboost voor teams en leiden die inderdaad tot betere prestaties?

Hoe bereik je betere teamperformance?

Het antwoord laat zich raden. Uit een grootschalig onderzoek van Cees Van der Zwan (2017) komt duidelijk naar voren dat veranderingen in structuur, processen, harkjes, – de bovenstroom -, in de praktijk het meest voorkomen. Maar ……. deze veranderingen hebben in vergelijking met andere type veranderingen en interventies een negatief effect op de energie in teams! En dat is niet alles; ze hebben ook nog eens de grootste en langstdurende negatieve effecten op energie.

En dat voelt dan toch als ‘het paard achter de wagen spannen’. Wat we willen bereiken – teams die beter gaan presteren – bereiken we niet, sterker nog: veel teams gaan juist slechter presteren. Het roept natuurlijk direct de vraag op: kan het ook anders? Het antwoord is simpel: ja. Door aandacht te besteden aan de menskant van veranderen. Succes wordt behaald via mensen niet via structuren.

Teamontwikkeling via TeamEnergie Interventies

Van der Zwan ontwikkelde op basis van de uitkomsten uit het onderzoek een praktische theorie voor teamontwikkeling. Teamenergie, zo blijkt, is niet alleen een goede voorspeller voor het prestatieniveau; energie spiegelt ook de fase van ontwikkeling waarin een team zich bevindt. Door naar energie in teams te kijken krijgen we een goed beeld van de vragen en uitdagingen waar teams voor staan. En door energie gericht te beïnvloeden met juist andere type interventies ondersteunen we teams bij hun ontwikkeling. Voor het eerst is wetenschappelijk onderbouwd welke interventie op welk moment bij een team het meest effectief is!

En dan het mooie: als er meer energie en meer focus is en de energie beter ‘stroomt’ gaan de prestaties omhoog. Zonder dat we de teamleden uitputten of over de kling jagen. Duurzame teams, teams die hun energie zelf managen zijn de teams, de hot spots, voor de toekomst.

Partners in mensgerichte verandermanagement

Van der Zwan en veranderspecialist COURIUS slaan de handen ineen. Samen zien we dat een andere kijk op veranderen nodig is. Samen zijn we ervan overtuigd dat de weg naar duurzame en betere resultaten voor alle betrokken partijen er een is van daadwerkelijk ruimte geven aan medewerkers, actief beïnvloeden van de teamenergie en het vergroten van het verbindend vermogen van leidinggevenden en medewerkers. En dit alles met positieve intenties op het verdiepen van relaties met klanten en met een cultuur waarbij vertrouwen en de dialoog centraal staan.

Wil je meer weten over energie in teams? Of wil je kennismaken met een andere manier van veranderen, de menskant, neem dan contact op met ons. Of meld je aan voor de gratis online masterclass ‘Naar een succesvol team’.

 

online masterclass succesvol team

 

1 antwoord

Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*