De maakbaarheid van het geluk

Hoe wordt je echt en blijvend gelukkig? Sonja Lyubomirsky, een gezaghebbend onderzoeker binnen de Positieve Psychologie, heeft zich op deze vraag gestort. Zij heeft vele theorieën van geluksonderzoekers bekeken en degene die wetenschappelijk getoetst zijn opgenomen in haar boek De maakbaarheid van het geluk. ‘De wetenschap is niet perfect, maar is betrouwbaarder dan de adviezen van een willekeurig individu op grond van de eigen beperkte levenservaring’, aldus Lyubomirsky. In dit artikel behandel ik een aantal van haar inzichten over geluk. In een ander artikel beschrijf ik 12 bewezen strategieën om gelukkiger te leven.

Wat is geluk?

Geluk is een subjectieve beleving die moeilijk te beschrijven en niet eenduidig te meten is. We voelen zelf heel goed aan of we wel of niet gelukkig zijn en wetenschappers praten dan ook over ‘subjectief welzijn’ in plaats van geluk. Lyubormirsky zelf definieert geluk als:

de ervaring van vreugde, tevredenheid en welzijn, gekoppeld aan een gevoel dat het leven goed, zinvol en de moeite waard is.’

Zij constateert daarbij dat de meeste mensen geneigd zijn geluk buiten zichzelf te zoeken. Uit vele wetenschappelijke studies blijkt echter dat externe omstandigheden zoals relatie, inkomen, gezondheid en woonomgeving maar beperkt je geluk bepalen. Deze aspecten waaraan door de samenleving en door velen van ons veel waarde wordt gehecht, stellen bij nader inzien niet zo veel voor. Lyubomirsky concludeert dat deze externe omstandigheden uiteindelijk slechts voor 10% de geluksbeleving bepalen.

Geluk en erfelijke factoren

Op basis van tweelingonderzoek, genonderzoek en hersenonderzoek komt Lyubomirsky tot de conclusie dat geluk voor 50% wordt bepaald door erfelijke factoren. Je basisniveau ligt dus vast (uiteraard met zijn ‘ups’ en ‘downs’). Blijft er 50% over die beïnvloedbaar is. Deze 50% is op te splitsen in 10% ingevuld door de eerder genoemde externe omstandigheden en 40% welke wordt ingevuld door je denkpatronen en het gedrag dat je vertoont. Met andere woorden, een belangrijk deel van de beleving van geluk is afhankelijk en te beïnvloeden door hoe je denkt en wat je daadwerkelijk doet!

9 factoren die geluk bepalen

Lyubomirsky stelde via systematisch onderzoek vast welke negen denk- en gedragspatronen gelukkige mensen hanteren die in mindere mate aanwezig (of zelfs afwezig) zijn bij ongelukkige mensen.

Gelukkige mensen:

 1. Wijden een groot deel van hun tijd aan familie en vrienden.
 2. Koesteren hun relaties en genieten ervan.
 3. Uiten hun dankbaarheid voor alles wat ze hebben.
 4. Zijn vaak de eersten die mensen de helpende hand bieden.
 5. Zijn optimistisch over de toekomst.
 6. Genieten van het leven en proberen te leven in het nu.
 7. Doen wekelijks aan lichamelijke oefening.
 8. Wijden zich serieus aan hun levensdoelen.
 9. Weten hun evenwicht te bewaren in moeilijke situaties.

Levensdoel en geluk

Een mooi voorbeeld van ‘gelukkige mensen wijden zich serieus aan hun levensdoelen’ is te zien in onderstaande video. Net voor zijn 47ste verjaardag beslist Roger zijn leven drastisch om te gooien. Hij zet 3 doelen voor zichzelf:

 1. gezondheid (heel veel afvallen)
 2. passie (een marathon lopen)
 3. liefde (zoveel mogelijk geld ophalen voor de ziekte Cystic Fybrosis, waar zijn nichtje Julia aan lijdt).

Hij begon met kleine stapjes en zie hier het resultaat.

Effecten van geluk op mensen

De eerder genoemde negen denk- en gedragspatronen geven een eerste inzicht welke strategieën werken om gelukkiger te gaan leven (in een ander artikel worden 12 bewezen strategieën voor meer geluk beschreven). En dat willen we uiteindelijk toch allemaal? Door te werken aan je persoonlijk geluk ga je je letterlijk fysiek en emotioneel beter voelen. Naast deze voordelen zijn er talloze gunstige neveneffecten. En het fijne van deze neveneffecten is dat ze je geluksgevoel weer verder versterken. Er ontstaat een zichzelf versterkende cirkel (die helaas ook omgekeerd werkt).

Gelukkige mensen:

 • Zijn socialer, energieker, vriendelijker en populairder.
 • Hebben een grotere kans om te trouwen en getrouwd te blijven.
 • Hebben een groter sociaal netwerk en opvang als dat nodig is.
 • Zijn flexibel en vindingrijk.
 • Kunnen beter leiding geven, onderhandelen en verdienen meer.
 • Gaan flexibel om met tegenslag.
 • Hebben een sterker immuunsysteem, zijn lichamelijk gezonder en leven langer.

Samenvattend: gelukkige mensen ervaren niet alleen meer vreugde, liefde, trots, respect en tevredenheid, ook andere aspecten van het leven gaan erop vooruit. De hoeveelheid energie, de betrokkenheid bij het werk en bij andere mensen, de lichamelijke en geestelijke gezondheid nemen toe. Dat geldt ook voor het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde. Je wordt er niet alleen zelf beter van, maar ook je partner, gezin, leefomgeving en de samenleving genieten ervan. De vraag is dus: hoe wordt je echt en blijvend gelukkig. In het artikel van volgende week worden hiervoor 12 bewezen strategieën beschreven. Of lees het boek De maakbaarheid van het geluk van Sonja Lyubomirsky.

Geniet van je geluk!

3 antwoorden

Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*