De kracht van Verbindend Vermogen

Dit artikel is gebaseerd op enkele inzichten uit het boek ‘VERBINDEND VERMOGEN: vergroot je impact op de ander, je team en je organisatie‘ welke is verschenen op managementboek.nl.

Verbindend vermogen, het vermogen in contact te zijn met jezelf en anderen, is essentieel voor het moderne leiderschap. Zeker in een wereld waarin iedereen steeds meer met elkaar verbonden is en wil samenwerken vanuit respect en vertrouwen. Nog meer dan voorheen geldt: contact komt voor contract!

Connectie-economie

Ik zie in mijn werk als leiderschapstrainer, team- en executive coach dat we hard op weg zijn naar een connectie-economie. De socialmarketingstrateeg Ted Rubin (Rubin, 2011) heeft naar analogie van het bedrijfseconomische begrip return on investment (ROI) – dan ook terecht het begrip return on relationship™ (ROR) gelanceerd. Relaties zijn als een nieuwe valuta, die je dient te koesteren, waarin je kunt investeren en die leidt tot meetbare resultaten. Tegelijkertijd ontstaan er steeds meer platformen waarin aanbieders en afnemers wereldwijd – en tegelijkertijd juist ook lokaal – verbonden worden. Daarbij gaan de traditionele verdienmodellen geheel op de schop. Denk bijvoorbeeld aan Uber, het grootste taxibedrijf – én tegelijkertijd bezit het geen enkele auto. Of aan AirBnB, de grootste verhuurder van slaapaccommodaties – én tegelijkertijd bezit het geen onroerend goed.

Leiderschap en verbindend vermogen

Het besef groeit dat deze ontwikkelingen om leiders vragen die daarop kunnen inspelen. Leiders met verbindend vermogen die beseffen dat het creëren van de oprechte verbinding klein begint; bij henzelf. Zelfvertrouwen maakt verbondenheid met de ander mogelijk. Kun je gaan staan voor jezelf én de ander blijven zien voor wie hij of zij is, ondanks grote onderlinge persoonlijke of zakelijke verschillen? Hieronder noem ik een drietal belangrijke thema’s die leiderschap vanuit verbindend vermogen kenmerken.

a. Aandacht voor zingeving

Verbindend vermogen is nooit enkel rationeel van aard. De leider als functie én de leider als mens. Als leider dien je – naast je focus op resultaat en structuur – ook emotioneel beschikbaar te zijn en heb je aandacht binnen het werk voor de zingevingscomponent. Niet voor niets zijn boeken als Start with Why (Sinek, 2012) en Verdraaide organisaties: terug naar de bedoeling (Hart, 2012) zo populair. 

b. Integriteit, geïntegreerdheid en oprechtheid

Pas wanneer je van binnen verbonden bent met de delen van jezelf, kun je compleet worden. Dat vraagt de moed om te handelen in overeenstemming met je waarden en opvattingen? De moed ook om de verschillende lagen die je in je draagt – hoofd, hart en handen – te activeren en te integreren. Deze volledigheid is een belangrijk vertrekpunt voor leiders om de verdieping aan te gaan. Verbindend vermogen gaat daarmee ook over verbinding met het grotere geheel. Aan welke grotere opgave draag jij bij? Wat is de footprint die je na wilt laten?

c. Het ontmantelen van ego en het werken met vertrouwen

Ik merk het dagelijks: nogal wat leiders hebben last van een groot ego. Wat maakt dat ze hoog op de apenrots willen zitten? Zoeken ze naar een beloning voor zichzelf of gaat het om het feit dat het op die plek mogelijk is om zaken te regelen die voorbij hun eigen persoon strekken? Wie benoemt eigen successen en wie gunt juist de eer aan het team? Wat drijft jou?

Wrap up

Het begrip verbindend vermogen komt voort uit mijn visie op leiderschap. In elk contact ‒ ook, en allereerst met jezelf ‒ en bij elke beslissing van jou bepaalt je visie wat je doet, hoe je dat doet en met welke intentie je dat doet. Cruciale bouwstenen daarbij zijn je verbonden voelen met jezelf, met de ander, met het team en de organisatie tot en met je betrokken voelen bij de rest van de wereld, zowel functioneel en zakelijk als vanuit je menszijn.

Marco Buschman heeft een achtergrond als leidinggevende bij de Koninklijke Luchtmacht en Capgemini. Sinds tien jaar werkt hij internationaal als leiderschapstrainer, team- en executive coach, consultant en facilitator voor grote organisaties. Marco is Master Certified Coach (MCC) en auteur van Verbindend vermogen: vergroot je impact op de ander, je team en je organisatie.

2 antwoorden

Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*