De twee compagnons

Wat doe je als de jarenlange goede samenwerking met je compagnon ineens een negatieve wending krijgt? Als het vertrouwen wordt geschonden en jij de rol van een ‘buitenstaander’ krijgt. Hoe reageer je daar op? Is er samen nog een toekomst mogelijk? En wat doen de overige managementteamleden met de ontstane situatie? Zomaar een aantal vragen waar een managementteam (3 mannen, 2 vrouwen) momenteel mee worstelt. Nu, na enige tijd zijn ze eindelijk zover dat zij ‘de kwestie’ met elkaar willen oppakken via een begeleide intervisie. Het hoofd HR is hierin de stuwende kracht.

Vraag: als jij wordt gevraagd dit team 4 uur te begeleiden, hoe zou jij dat dan aanpakken. Wat wordt er van jou als procesbegeleider gevraagd? Wat neem jij in je achterhoofd mee? Gebruik je specifieke methodieken voor dit soort vraagstukken? Welke valkuilen en uitdagingen zie je die vermeden moeten worden? Enzovoort.

Dit keer in plaats van een artikel een casus met de vraag om een reactie te geven of te reageren op wat anderen schrijven. De beschrijving van de casus is overigens ook bij de teamleden bekend en door iedereen aanvaard als uitgangspunt/beginpunt van de aanpak. Ik ben benieuwd naar je gedachten, meningen, overwegingen, aanpak, etc.

Casus

Zij werken al jaren samen. Karel, de man van de grote lijn met een heldere kijk op marktontwikkelingen en ook goed zicht op toekomstmogelijkheden van hun bedrijf. Peter, die als geen ander in staat is een visie strategisch en effectief te vertalen in een missie en vastberaden maar vooral enthousiast te komen tot weldoordachte en bruikbare productrealisatie. Samen, een prima duo; collegiaal en persoonlijk.

Vorig jaar. Karel liep al maanden rond met een nieuw productconcept. Ze spraken er uitvoerig over, soms tot in de late uurtjes. Peter op zijn beurt wist een creatieve vertaling in de vorm van een concrete, toepassingsgerichte opzet te vinden.

Een nieuw product ontwikkelen. Scherpe productanalyses in samenhang met globale en precieze kansberekeningen, financiële plaatjes, gesprekken vanuit verwachtingsmanagement en commerciële marktverkenningen. Ieder leverde zijn aandeel, samen met een projectgroep specialisten onder leiding van Peter, een mensenmens en netwerker van het eerste uur; dit alles uiteraard onder strikte geheimhouding.

Tot de weken dat Peter het gevoel kreeg dat Karel wat neutraler reageerde op zijn ideeën, voorstellen en plannen; zijn aandacht er minder bij had. Tot de dag dat hij hoorde dat Karel nadrukkelijk met een ander in gesprek was over ‘hun’ product.

Na een lastig weekend besloot Peter er bij Karel naar te vragen. Dat werd een merkwaardig gesprek. Karel ging nauwelijks op zijn vraag in en vertelde hem ‘heel gewoon’ dat hij die ander meer geschikt vond om met hem het nieuwe product te ontwikkelen en in de markt te gaan zetten. “Echt, dat is beter, Peter; geloof me.”

Dat was de grote schok voor Peter: alsof dat zomaar kon, zonder overleg met hem en zelfs zonder mededeling – mondeling noch schriftelijk. Want Peter zelf moest er naar vragen. Op zijdelingse opmerkingen ging Karel niet in. En die schok ging over in verbijstering, verontwaardiging, zich terzijde gezet voelen, ontkend worden.

Kort erna begreep Peter dat er bij Karel naar die ander toe vooral ‘belangen’ hadden gespeeld. Karel voelde zich ‘verplicht’ de samenwerking m.b.t. het nieuwe product met die ander voort te zetten. Vooral dát kwam hard bij Peter aan: dat belangen de overhand kregen, dat hij als compagnon eraan ondergeschikt gemaakt werd. En weer, zonder dat er een open, desnoods stevig gesprek over plaatsvond.

Het kostte Peter maanden dit te boven te komen. Intussen werkten Karel en Peter zo goed en professioneel mogelijk samen, maar er was iets niet meer: dat vanzelfsprekende vertrouwen in elkaar, dat onbekommerde, zomaar een kwinkslag kunnen maken of persoonlijke zaken met elkaar willen delen. De glans was ervan af.

Ze bleven compagnons maar vanaf toen in mindere mate; anders. Ook het bedrijf leek van middelmatig niveau te worden: ‘het krachtige’ was er niet meer. Tja, een logisch gevolg als een hecht leidinggevend duo uit twee eenlingen gaat bestaan.

Wat zou jij doen?

En… hoe zou jij omgaan met deze vraag? Geef hieronder je mening of reageer op een mening van een ander. Een leuke manier om van elkaar te leren.

0 antwoorden

Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*