Cultural Due Dilligence om fusies en overnames te laten slagen

Circa tweederde van fusies of overnames leidt niet tot de beoogde resultaten. Gebrekkig inzicht in beide bedrijfsculturen blijkt keer op keer de oorzaak. De gevolgen zijn divers: verminderde motivatie, hoger verloop, lagere productiviteit, gefrustreerde bestuurders en leidinggevenden, ontevreden investeerders, onbegrip op de werkvloer en interne spanningen.

Business coaching COURIUS

Duurzame verandering

Specialisten in het realiseren van echte, duurzame (cultuur)verandering

Teamontwikkeling - Courius icoon

Gecertificeerd en zeer ervaren

Uitsluitend trainers en consultants met jarenlange managementervaring

Organisatieontwikkeling

Bewezen succesvol

Werkzaam voor o.a. Capgemini, Engie, ING en diverse MKB-bedrijven

Cultural Due Dilligence (CDD) is een kortstondig en intens onderzoek voorafgaande en tijdens een fusie of overname. Bij een CDD spiegelen we de onderstroom van beide organisaties aan elkaar. We kijken tijdens dit proces naar:

  • Gedrag
  • Wijze van samenwerken
  • Omgaan met elkaar op de werkvloer
  • Stijl van leidinggeven
  • Opvattingen en waarden van twee organisaties

Dit heeft niet als doel om een waardeoordeel uit te spreken over één of beide culturen, maar is vooral bedoeld om het beste van beide culturen én de kansen en risico’s voor een succesvolle fusie of overname op het spoor te komen.

Onze aanpak bij Cultural Due Diligence

Vanuit COURIUS zijn we gespecialiseerd in de menskant van organisaties. Mensen staan centraal en zijn de sleutel tot succes. Kwaliteiten en talenten hebben we te herkennen en te waarderen. Met onze aanpak verbinden we subjectief onderzoek aan objectieve ‘cultuur facts & figures’. We maken gebruik van verschillende wetenschappelijke inzichten op het gebied van organisatiecultuur en diagnose modellen. Het onderzoek is kortstondig, maximaal 3 weken. In het onderzoek passen we meervoudig kijken toe om te komen tot een gedegen beeld van beide culturen. Onze uitkomsten vertalen we naar een praktisch advies waarmee beide partners direct aan de slag kunnen.

Wordt het een match of een clash?

COURIUS geeft met haar traject voor Cultural Due Diligence antwoord op de volgende veelgestelde vragen:

  • Welke risico’s zien we voor, tijdens en na de fusie of overname?
  • Welke sterkte punten (in de cultuur) zien we bij het over te nemen bedrijf en welke mogelijkheden voor ‘cultuursynergie’ zien wij?
  • Hoe kunnen eventuele culturele uitdagingen worden aangepakt en welke begeleiding is tijdens en na overname gewenst?
  • Hoe ziet de outline van een cultuur integratieplan eruit?

Wil je de kans op succes van de fusie of overname zo groot mogelijk maken?
Neem vrijblijvend rechtstreeks contact op met Cees van der Zwan en ontdek de mogelijkheden voor jouw organisatie. Cees gaat graag met je in gesprek over de aanstaande veranderingen binnen je team, afdeling of organisatie. Dit gesprek is uiteraard 100% vertrouwelijk. Of gebruik onderstaand formulier.

Van deze klanten krijgen we nog steeds kerstkaartjes.

 

Wij zijn trots op ons klantportfolio en weten ons verbonden met grote, internationale merken maar zeker ook met klanten die minder bekend maar net zo ambitieus en uitdagend zijn.