Betalings- en annuleringsvoorwaarden

 

Bij een individuele inschrijving voor een training of masterclass ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

Betaling

  1. Na aanmelding voor de training ben je betalingsplichtig tenzij je gebruik maakt van je wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
  2. Na 14 dagen ontvang je een factuur met daarin onze bankgegevens.
  3. Uiterlijk 10 werkdagen voor de start van de training dient het verschuldigde bedrag te zijn overgemaakt.
  4. Meld je je binnen 10 werkdagen voor aanvang van de training aan, dan vragen we je het verschuldigde bedrag direct over te maken.

Annuleringsvoorwaarden

  1. Een deelnemer kan tot en met 14 dagen na inschrijving zijn/haar inschrijving voor de training kosteloos annuleren door een email te sturen aan: inschrijven@courius.com. In de mail moet worden vermeld dat gebruik wordt gemaakt van de wettelijke bedenktijd.
  2. Annuleren na de wettelijke bedenktijd dient schriftelijk plaats te vinden door een email te sturen aan: inschrijven@courius.com. De datum en het tijdstip van ontvangst van de afmelding bepalen welke kosten moeten worden betaald. Tot 10 werkdagen voor aanvang van de training kan gratis worden geannuleerd.
  3. Bij annulering korter dan 10 werkdagen voor aanvang van de training is de deelnemer verplicht om de volledige kosten van de training te betalen.
  4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de deelnemer vindt geen restitutie van de kosten plaats.
  5. Bij verhindering van deelname na betaling is in overleg verschuiving naar een volgende training mogelijk.