8 praktische tips om psychologische veiligheid te bevorderen

Psychologische veiligheid verwijst naar de mate waarin mensen zich veilig en vrij voelen om hun gedachten, gevoelens en ideeën te delen zonder angst voor negatieve gevolgen zoals afwijzing, kritiek of straf. Teams die een samenwerkingscultuur creëren met dit concept als basis, worden onder meer gekenmerkt door open communicatie, het geven van eerlijke feedback, krachtige samenwerking, creativiteit, innovatie en groei. Er is een onderstroom van vertrouwen en respect, waarin iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. En daarmee is psychologische veiligheid een krachtige basis voor het creëren van high-performance teams en het behalen van zakelijke resultaten.

Hoe bevorder je een psychologisch veilige omgeving? Daartoe heb ik 8 praktische tips.

1. Stimuleer open communicatie

Stimuleer het moedige gesprek en benadruk het belang van eerlijkheid en transparantie. Moedig de teamleden aan om hun gedachten, gevoelens, ideeën en zorgen te delen. En doe dat zelf ook. Ook is het belangrijk dat er ruimte is voor verschillende perspectieven. Nodig eenieder uit zijn inzichten te delen, ook degenen die van nature wat stiller zijn. Wellicht moet je hen wat vaker uitnodigen om zich uit te spreken.

2. Toon respect en begrip

Creëer een cultuur van respect en begrip waarbinnen teamleden elkaar waarderen en respecteren, ongeacht hun achtergrond, ervaring of mening. Stimuleer nieuwsgierigheid en begripvol luisteren. Dat betekent onder meer dat als iemand met een opmerking of inzicht komt waar je het volledig mee oneens bent, dat je je collega bedankt voor de inbreng, en dat je doorvraagt op hoe je collega tot deze conclusie of dit inzicht is gekomen.

3. Moedig feedback aan

Moedig het geven en ontvangen van constructieve feedback aan. Leg de nadruk op het feit dat de feedback bedoeld is om gezamenlijk te leren en te verbeteren, en niet om te bekritiseren of te straffen. Daarbij kun je gebruik maken van de COIN-formule. Wat is de CONTEXT waar je feedback over geeft (bijvoorbeeld: De managementteamvergadering van vanochtend). Wat zijn je OBSERVATIES in deze situatie (bijvoorbeeld: Je onderbrak de mensen continue). Wat is de IMPACT daarvan op je denken en doen (bijvoorbeeld: Ik raakte geïrriteerd en nam niet meer actief deel aan de vergadering). En tot slot, wat is de NEXT, de volgende stap (bijvoorbeeld: Geef mensen de ruimte om hun ideeën te delen, ook als het ideeën zijn waar je het in de basis niet mee eens bent).

4. Ben een rolmodel

Of je nu de teamleider of een teamlid bent, wees een rolmodel van open communicatie, nieuwsgierigheid, menselijkheid en positief gedrag. Toon zelf kwetsbaarheid door fouten te erkennen en om hulp te vragen. Dit moedigt anderen aan hetzelfde te doen. En maak je een fout, zeg dan gewoon sorry in plaats dat je jezelf gaat rechtvaardigen.

5. Bouw vertrouwen op

Vertrouwen is een cruciaal element van psychologische veiligheid. Werk aan het (door)ontwikkelen van onderling vertrouwen door eerlijk te zijn, gemaakte afspraken na te komen en te allen tijde vertrouwelijkheid te respecteren. Deel daarnaast successen en erken individuele- en teamprestaties en bijdragen, en moedig de teamleden aan om deze ook zelf te delen.

6. Behandel fouten als leermogelijkheden

Benader fouten als een leermoment in plaats van als redenen voor bestraffing. Moedig teamleden aan om fouten te delen, ervan te leren en samen oplossingen te zoeken om in de toekomst verbeteringen aan te brengen. ‘Just because you’re failing doesn’t mean you’re a failure.’ Zet bijvoorbeeld eens op de teamagenda het onderwerp ‘geweldige mislukkingen’. Deel als eerste een eigen ervaring en vertel wat je ervan hebt geleerd. En vraag anderen ook om een eigen leerervaring te delen.

7. Train en ontwikkel vaardigheden

Bied trainingen en ontwikkelingsmogelijkheden voor je teamleden om onder meer hun communicatie-, feedback- en conflictoplossingsvaardigheden te verbeteren. Dit helpt om de algehele veiligheid te vergroten en een high-performancecultuur te bevorderen. Dat kunnen individuele trainingen zijn, of juist met het gehele team samen. Samen leren, ontwikkelen en groeien.

8. Investeer in teamontwikkeling

Maak tijd vrij voor teamontwikkeling om onder meer het vertrouwen en de samenwerking te vergroten en psychologische veiligheid te bevorderen. Vanuit COURIUS kunnen op dit vlak versnelling aanbrengen met inzet van het door ons, in samenwerking met de VU Amsterdam en de TU Delft, ontwikkelde en wetenschappelijk gevalideerde concept van TeamEnergie.

Wil je meer weten over psychologische veiligheid? Of doorpraten hoe wij vanuit COURIUS jou, je team en organisatie kunnen ondersteunen om door te ontwikkelen tot een high-performance team? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek met één van onze ervaren teamcoaches en coaches en consultants.

0 antwoorden

Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*