7 verschillen tussen een groep en een team

Sinds jaar en dag neemt de druk op organisaties toe om meer resultaat te bereiken met minder middelen. Kostenbesparingen en proces optimalisaties worden doorgevoerd en de wijze waarop wordt samengewerkt moet effectiever en efficiënter. Gevolg: organisatiestructuren worden platter, aansturing vindt meer en meer op afstand plaats en werknemers zijn lid van meerdere (virtuele) teams. Althans, er wordt van uitgegaan dat het teams zijn. In de praktijk zie ik echter dat er vaak over teams wordt gesproken terwijl het eigenlijk gewoon een groep is. Zit daar dan een verschil in? Ja! In dit artikel worden zeven belangrijke verschillen tussen een groep en een team besproken.

1. Bestaansreden

Binnen een groep is de overheersende gedachte dat men is samengevoegd vanwege administratieve redenen. Om de ‘span of control’ beheersbaar te houden of juist om een managementlaag eruit te kunnen snijden. Binnen een team is bij de leden het besef aanwezig dat ze door samen te werken in staat zijn een doel te bereiken dat groter is dan eenieders individuele kracht. Dat gezamenlijke doel bindt en verbindt.

2. Rolbekendheid

Binnen een groep is eenieder vooral bezig met zijn eigen taak en is er weinig begrip en kennis van de taken van de andere groepsleden. Er is geen overzicht hoe eenieder bijdraagt aan het eindresultaat. Dit is de basis is voor onbegrip, achterdocht en eigen koninkrijkjes. Binnen teams zijn de leden doordrongen dat eenieder bijdraagt aan het eindresultaat en dat door inzicht te verkrijgen in elkaars werkzaamheden het proces kan worden gestroomlijnd.

 

online masterclass succesvol team

 

3. Conflictoplossing

Binnen een groep wordt bij conflicten over elkaar gesproken en wordt voor het oplossen ervan gekeken naar de manager. Hij is degene die ervoor moet zorgen dat problemen in de samenwerking worden opgelost. Binnen teams voelen de leden zich juist verbonden en nemen verantwoordelijkheid voor de onderlinge samenwerking. In plaats van over elkaar te praten wordt er met elkaar gepraat. De manager wordt alleen ingezet als conflicten (dreigen te) escaleren.

4. Vertrouwen

Binnen een groep wordt wantrouwen ervaren waardoor de leden op gaan letten wat ze zeggen. Ze zorgen ervoor dat ze vooral geen ‘domme dingen’ zeggen. Dit gaat ten koste van creativiteit en probleemoplossing. Binnen een team is er vertrouwen wat leidt tot open communicatie waarbij eenieders inbreng wordt gewaardeerd. Er wordt geluisterd en men beseft dat verschillende invalshoeken bijdragen aan het vinden van een oplossing voor problemen.

5. Aansturing

Binnen een groep stuurt de manager vanuit controle. De leden krijgen te horen welke taak ze moeten uitvoeren, wanneer dit gereed moet zijn en bij voorkeur hoe dit moet gebeuren. Ze worden gereduceerd tot ‘handjes leveren’. Binnen teams wordt juist gestuurd vanuit betrokkenheid. Teamleden wordt gevraagd mee te denken over de doelstellingen en hoe deze te bereiken. Naast hun ‘handen’ wordt actief gebruik gemaakt van hun ‘hoofd’. Immers, twee weten meer dan één. En dan kunnen schijnbaar onmogelijke doelstellingen op een creatieve manier worden gerealiseerd. Een voorbeeld daarvan is in onderstaande korte commercial te zien.

6. Ontwikkeling

Binnen een groep is opleiding gericht op het (door)ontwikkelen van vaardigheden die direct benodigd zijn voor het goed uitvoeren van de taak waarvoor men is aangenomen. Daar wordt men immers voor betaald! Binnen teams wordt gestuurd op samenwerking, fouten toegeven en kwetsbaar opstellen. En dus is het belangrijk om naast vaktechnische opleidingen de leden ook trainingen aan te bieden op het gebied van o.a. persoonlijke ontwikkeling en teamdynamica.

7. Waardering

Binnen een groep worden resultaten nauwelijks gevierd; ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg.’ Feedback gaat vooral over waar het fout is gegaan en wat er verbeterd moet worden. Successen die er zijn worden door de manager ‘geclaimd’. Teams daarentegen weten hoe belangrijk het is successen gezamenlijk te vieren en trots te zijn op wat is bereikt. De manager beseft dat het zijn taak is de voorwaarden te scheppen om de teamleden te laten excelleren.

Hoe staat het er bij jou voor?

Werk je binnen een groep of een team? Wat ik constateer is dat veel medewerkers en managers onvoldoende opleiding hebben om als team te presteren. Het is voor mij dan ook geen verrassing dat uit onderzoek van Team Coaching International is gebleken dat minder dan 10% van de door hen onderzochte teams zichzelf als High-Performing beschouwt. Dat wil zeggen, teams die de afgesproken doelstellingen bereiken, een sfeer neerzetten die uitnodigt tot samenwerking en waarbij de teamleden met de druk van verandering kunnen omgaan en minder kans maken op uitval.

Wil je weten hoe jouw groep of team ervoor staat? Neem dan contact op om een teamscan uit te voeren of om je door ons te laten begeleiden bij het versterken van je team met behulp van het Team Diagnostic Assessment (download voorbeeldrapport). Investeren in kennis, inzicht en vaardigheden van resultaatgericht en verbindend werken leidt tot betere samenwerking, een plezierige werksfeer en een hoger rendement.

Plezierig werken is beter werken.

teamontwikkelingstraject 'Naar een high-performing team'

 

Heb je je rol als leidinggevende ook al goed onder de loep genomen?

Want tijden zijn veranderd. Tijden waarin andere eisen gesteld worden aan leidinggevenden van teams. Tegenwoordig werken teams ook veel virtueel samen of vormen zij hybride teams waardoor je met een heel andere dynamiek te maken krijgt als manager. COURIUS heeft een programma ontwikkeld waarbij je als leidinggevende van een hybride team op een praktische wijze wordt begeleid in het omgaan met de bijbehorende uitdagingen, en vooral kansen die dit biedt. Vanuit de nieuwste en wetenschappelijk onderbouwde inzichten wordt de leider geholpen bij in het invullen van wat wél werkt tijdens deze 2-daagse training ‘Effectief leidinggeven aan een hybride team‘.

5 antwoorden

Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*