5 vaardigheden van krachtige leiders

Krachtige leiders pakken de status-quo aan, inspireren tot een gemeenschappelijke visie, stellen anderen in staat te handelen, geven het goede voorbeeld en steken anderen een hart onder de riem, aldus Kouzes & Posner. Zij zijn tot deze vijf vaardigheden gekomen na wereldwijd onderzoek naar wat krachtige leiders gemeen hebben, onafhankelijk van de cultuur waarbinnen deze leiders leven en werken. Het mooie van het onderzoek is dat het dus niet zozeer gaat om persoonlijke kenmerken van krachtige leiders maar om wat ze in hun dagelijkse praktijk doen. En, wat ze doen kun jij binnen jouw praktijk toepassen en daarmee heb je een krachtige impact op het functioneren van je team en je organisatie. In dit artikel ga ik dieper in op de vijf vaardigheden die Kouzes & Posner hebben ‘ontdekt.’

Vaardigheid 1: Pak de status-quo aan

Krachtige leiders zijn continue op zoek hoe ‘het’ beter kan. ‘Het’ verwijst naar zowel de rationele (resultaatgericht leiderschap) als de emotionele (verbindend leiderschap) kant van organisaties. Met andere woorden, werken aan het doorontwikkelen van productiviteit en positiviteit. Om dit proces van continue verbeteren te laten ontstaan creëren krachtige leiders een sfeer waarbij aangemoedigd wordt te innoveren en dus risico’s te nemen. In plaats van medewerkers op fouten af te rekenen wordt onderzocht wat je ervan kunt leren als individu en als organisatie. Zodoende ontstaat een cultuur waarbij de medewerkers voelen dat ‘just because you’re failing doesn’t mean you’re a failure’ niet slechts mooie woorden zijn. Het betekent ook dat nieuwe ideeën van (samen)werken vroegtijdig worden ingevoerd. De organisaties worden door anderen gezien als ‘early adapters’.

Uiteraard geldt deze innovatieve grondhouding ook naar jezelf toe als leidinggevende. Houd jij de ontwikkelingen voldoende in de gaten en pas ook jij je daarop aan? Nieuwe tijden vragen om nieuwe richtingen. Ook van leiders.  Heb jij nu te maken met leiding geven op afstand? Heeft het werken met hybride teams of virtuele teams zijn intrede gedaan bij jouw organisatie? En heb jij al inzicht hoe je manier van leidinggeven daarop aan te passen voor maximale impact en verbinding? Effectief leiding geven aan hybride teams vraagt om een heel andere set van skills. COURIUS heeft hiervoor een 2-daags programma ontwikkeld waarbij je op een praktische wijze wordt begeleid in het omgaan met deze uitdagingen, en vooral kansen die dit biedt. Vanuit de nieuwste en wetenschappelijk onderbouwde inzichten wordt de leider geholpen bij in het invullen van wat wél werkt.

Vaardigheid 2: Inspireer tot een gemeenschappelijke visie

Krachtige leiders durven groots te dromen over wat mogelijk is en hebben het vertrouwen dat uitzonderlijke resultaten haalbaar zijn. Dat begint met het loslaten van denken vanuit beperkingen en in plaats daarvan zichzelf steeds af te vragen ‘wat nu als…’ Deze droom (in organisatietermen ‘ambitie’ of ‘visie’ genoemd) wordt omgezet in een verhaal dat verteld kan worden om zodoende anderen te inspireren (zie voor tips hierover ons artikel bedrijfsverhalen). Dus in plaats van de medewerkers te dwingen een droom te realiseren gaat het om het ‘verleiden’ om de potentie te zien en het een droom van henzelf te maken. Om dat te realiseren is het belangrijk aan te sluiten bij de gedachten van de medewerkers. Wat vinden zij belangrijk, waaraan willen zij bijdragen, waar geloven zij in, wat zijn hun persoonlijke waarden… en vervolgens deze inzichten te koppelen aan de eigen droom (van de leider). Kijk eens naar de volgende video, in welke visie geloof jij?

Vaardigheid 3: Stel anderen in staat te handelen

Organisaties bestaan onder meer uit mensen die handelen om de resultaten te behalen die afgesproken zijn. Krachtige leiders beseffen dan ook heel goed dat het gaat om samenwerking. In plaats van werken vanuit controle gaat het om ruimte en vertrouwen geven aan medewerkers om in zekere mate autonoom te handelen. Uiteraard zijn er wel kaders afgesproken, bijvoorbeeld ten aanzien van wat er gerealiseerd moet worden en er is een basis aan taakbeschrijvingen. Verder hebben de krachtige leiders een diepgaand geloof in het potentieel van de medewerkers en het vertrouwen dat ze verantwoordelijk willen zijn voor de processen en de resultaten die zijn afgesproken. Deze basishouding zorgt ervoor dat er energie en trots bij de medewerkers vrijkomt om zo uitzonderlijk resultaten te behalen.

Vaardigheid 4: Geef het goede voorbeeld

Kinderen leren door te observeren en te kopiëren. En datzelfde principe gaat ook nog steeds op als we volwassen zijn en samenwerken binnen organisaties. Wat de krachtige leiders laten zien in hun handelen wordt gekopieerd door de medewerkers. Dus in plaats van te praten over het belang van bijvoorbeeld vertrouwen en respect, geven zij het voorbeeld hoe dat eruit ziet door het te doen. ‘People first follow the person and then the plan.’ Dat doen krachtige leiders vanuit een dieper geloof in wat belangrijk voor hen is. Ze kennen hun persoonlijke waarden, spreken deze uit en handelen ernaar. En daar waar ze zien dat de waarden niet worden nageleefd spreken zij de medewerkers er direct en duidelijk op aan. Of zoals Ghandi zei: ‘Be the change you want to see in the world.’ 

Vaardigheid 5: Steek anderen een hart onder de riem

Krachtige leiders geven erkenning en waardering aan de mensen met wie ze samenwerken. Dus ook als de bijdrage van een medewerker niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, zien ze de positieve intentie en kunnen ze deze waarderen. Hoe belangrijk dit positief denken is blijkt uit het werk van Daniel Goleman die constateerde dat slechts 15% van het werk van leidinggevenden IQ gerelateerd is en 85% van het werk EQ gerelateerd is (lees meer hierover in ons artikel positiviteit loont… echt!). Een vraag die daarbij op komt: welke resultaten kunnen er worden bereikt als niemand zich druk maakt over wie er met de eer gaat strijken? Krachtige leiders hebben deze vraag voor zichzelf beantwoord en handelen er dagelijks naar.

Uitdaging

In welke mate pas jij deze vijf vaardigheden dagelijks in je werk toe? Ik wil je uitdagen hier op te reflecteren en voor jezelf een keuze te maken wat je vanaf nu meer, minder of anders gaat doen. En ik wil je uitdagen deze intentie in een reactie onderaan dit artikel te plaatsen. Het is gebleken dat de kans groter is dat er veranderingen gaan optreden als je jezelf openbaar uitspreekt. Oftewel: van intentie naar commitment.

Geniet van je kracht en impact!

2 antwoorden

Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*